A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 17628 magyarítás érkezett 14024 idegen szóra.

keresem

irredentizmus

olyan mozgalom, mely más országok területeinek elcsatolását követeli etnikai alapon vagy történelmi jogokra hivatkozva; olasz irredentismo 'ua.' < irredenta: in- 'nem'| redento 'megváltott, fölszabadított' < redimere, redento 'megvált, kivált' < lat redimere 'visszavásárol, (rabszolgát) kivált': re(d)- 'vissza, újra'| emere 'vásárol'

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 2 javaslat érkezett erre a szóra, és 18 hozzászólás. Ha arra érdemes, oszd meg másokkal!

 • • terület-visszakövetelés

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem69.230769230769/100 (53 igen, 23 nem)

   

  • • Teljesen jogos volt a trianoni békediktátum utáni Kis-Magyarország terület-visszakövetelése.
 • • határkövetelés

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem40/100 (3 igen, 5 nem)

   

  • • Az Olasz Királyság hangoztatta határkövetelését Tirolra.

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 Email címem:

 

Feliratkozom

#1Áron

2013-01-06 03:13:47

Aki ajánlotta a "terület-visszakövetelést", az nem olvasta el az irredentizmus definícióját.

#2mutyó

2013-01-06 05:09:10

Hogy-hogy? Pontosan azt födi a "terület-visszakövetelés", ami a definícióban áll, bár elég hosszú szó.

#3Áron

2013-01-06 07:07:41

"Pontosan azt födi a "terület-visszakövetelés", ami a definícióban áll". Ön sem olvasta el a definíciót :) Definíció: "mozgalom, mely más országok területeinek elcsatolását követeli (etnikai alapon vagy történelmi jogokra hivatkozva)". A VISSZAkövetelés csak egy, s nem is elsődleges jelentése a szónak. Elsődlegesen más országok területeinek elcsatolását jelenti. Olaszországgal kapcsolatban használták előszöt a szavat, A Talján Királyság meg akarta szerezni Ausztria-Magyarország olaszlakta területeit, elsősorban tiroli részeket. Tehát MEG akarta szerezni, s nem VISSZA. Ez az elsődleges jelentése az irredentizmusnak. Más országok területeinek a megszerzésére irányuló vágy, cselekedet.

#4mutyó

2013-01-07 22:29:23

Viszont, ha figyelmesen elolvassuk a definíciót ott ez is áll: történelmi jogokra hivatkozva. Ez mit jelent? Hát azt, hogy az elcsatolni kívánt terület vmikor a szóban forgó nép földje volt. Tehát, mégiscsak visszakövetelésről van szó.

#5Áron

2013-01-08 00:57:12

Olvassuk el még figyelmesebben azt a definíciót! ,) "etnikai alapon VAGY történelmi jogokra hivatkozva" - kiemelés tőlem. Tehát a "vissza"követelés esetleges dolog. Ezért mondtam fentebb, hogy "a VISSZAkövetelés csak egy, s nem is elsődleges jelentése a szónak" - hiszen az Olasz Királyság MEG akarta szerezni Tirolt, ami sohasem volt még az övé. És egyébként a népnek sosem jár semmi, egy területet egy állam fog megkapni, nem a nép.

#6mutyó

2013-01-08 08:28:06

"egy területet egy állam fog megkapni, nem a nép." Úgy tudja az állam kieterjeszteni fönnhatóságát egy területre, ha a népe veszi birtokba azt, vagyis teleszüli, mint a románok Erdélyt az évszazadok folyamán.

#7Áron

2013-01-08 19:32:00

"Úgy tudja az állam kieterjeszteni fönnhatóságát egy területre, ha a népe veszi birtokba azt" Nem, miért kellene laknia ott bárkinek is ahhoz, hogy egy adott államé legyen? Lásd a magyar gyepűrendszert. Csak medvék éltek ott, mégis a mi államunk határsávját alkotta. A belakottság nem föltétel. Nézze meg Szibériát. Egy fia ember nem lakik sok-sok k2-en keresztül, mégis Oroszországé. "vagyis teleszüli, mint a románok Erdélyt az évszazadok folyamán" Itt van a baj, hogy Ön is, mint sokan mások, az irredentizmust a revízionizmus szinonímájaként használja - tévesen. A két fogalom nem ugyanaz. A revízió felülbírálat, az irredentizmus pedig az, mikor egy állam egy másik állam területét meg akarja szerezni. Az olaszok meg akarták szerezni Tirolt, egy olyan területet, melyet az Olasz Királyság nem birtokolt soha, ráadásul olasz is kevés lakott ott.

#8mutyó

2013-01-08 22:23:03

Az ön pédája (pl. Szibéria) elszigetelt eset, tehát inkább ellenpéldának jó, mintsem példának. A lakható területek esetében, azokat lakni is szokták emberek. Pl. Elzász esetében, mely ősidők óta lakott terület, a két fél, a német és a francia igenis visszakövetelték a területet több ízben is a történelem folyamán (hol a németeké, hol a franciáké volt). Tehát a legtöbb esetben jó a terület-visszakövetelés az irredentizmusra.

#9Áron

2013-01-08 22:43:20

"Az ön példája (pl. Szibéria) elszigetelt eset, tehát inkább ellenpéldának jó" Mitől lenne ellenpéda egy szélsőséges eset? Sarkosítani akartam, hogy érthető legyen, azért választottam egy alig lakott területet. De ettől még nem ellenpélda :) "a legtöbb esetben jó a terület-visszakövetelés az irredentizmusra" 1: Ez nem igaz, ha megnézzük pl. Nagy-Albánia, Nagy-Portugália, Nagy-Olaszország, az Egyesített Ír Köztársaság, az Anschluss, az Egyesült Szlovénia, Nagy Ukrajna, stb. esetét. Ezek az esetek EL akarnak venni bizonyos területeket, nem VISSZA. 2: Tirol esetét vesszük alapul, hiszen ekkor jelent meg az irredentizmus, mint fogalom. Erre viszont nem jó a visszakövetelés szó. 3: Az irredentizmus megváltatlant, kiváltatlant jelent. Ebben sehol sincs utalás arra, hogy a megváltandó, kiváltandó dolog VISSZA fog kerülni korábbi tulajdonosához. Csupán annyi, hogy az adott dolog megszerzendő. Nem képzeljünk bele mást is az adott szóba, mint amit jelent.

#10mutyó

2013-01-08 23:31:17

"Mitől lenne ellenpéda egy szélsőséges eset? " Arra ellenpélda, hogy a "terület-visszakövetelés" lenne a megfelelő magyarítás. Persze attól, hogy van egy (vagy csak kevés számú) ellenpélda, még nem jelenti, hogy a legtöbb esetben ne lenne jó magyarítás a terület-visszakövetelés. "Ezek az esetek EL akarnak venni bizonyos területeket, nem VISSZA" Csakhogy az indoklásukban szerepelnek olyanok, hogy az saját régi földjük (akár igaz, akár nem). Ezt csinálták a románok is. Bár az ő őshazájuk bizonyítottan valahol Szerbia-Macedónia-Bulgária-Görögorszák-Albánia határainak területén volt (most is élnek ott románok, nevük: arománok), mégis kitaláltak egy elméletet (dákoromán kontinuitás), hogy jogot formálhassanak Erdély bekebelezésére, amit ők így mondanak: Visszaszereztük ősatyáink (ti. dákok) földjét. Tehát ez esetben hamis terület-visszakövetelésről beszélhetünk. Azonban a magyarok esetében, ha újfent ki akarnák terjeszteni fönnhatóságukat Erdélyre (Délvidékre, Felvidékre stb.), akkor azt jogosan nevezhetnők (valódi) terület-visszakövetelésnek, mivel E. 1000 évig a magyar királyság része volt.

#11Áron

2013-01-08 23:51:53

Ön nem érti, hogy az irredentizmus megszerzési vágyat jelent, függetlenül attól, hogy ez egyben esetleg visszaszerzést is jelenthet egyszerre adott országtól függően. "attól, hogy van egy (vagy csak kevés számú) ellenpélda, még nem jelenti, hogy a legtöbb esetben ne lenne jó magyarítás a terület-visszakövetelés." Ez a baj, hogy a "legtöbb esetben". Nem ez számít. Az alapjelentésből tessék kiindulni, ne a magyar esetből. A 'visszakövetelés' félrefordítás. "Visszaszereztük ősatyáink (ti. dákok) földjét." Ezért mondtam már előbb is, hogy a nép semmit sem kap, csak az állam. "Azonban a magyarok esetében" Itt a baj, hogy Ön a magyarok esetéről beszél. Nem a magyarok esetéről kell beszélni, hanem az irredentizmus szó jelentéséről. Ha valaki ír egy szakdolgozatot Tirolról, nem tudja a 'terület-visszakövetelés' kifejezést használni, egyszerűen azért, mert rossz! Mert nem ezt jelenti.

#12mutyó

2013-01-09 01:13:12

Ne háborodjék föl, ha másoknak véleménye különbözik az önétől! "Ön nem érti, hogy az irredentizmus megszerzési vágyat jelent" Nem értem, mert nem is azt jelenti, hanem pontosan ezt: olyan mozgalom, mely más országok területeinek elcsatolását követeli etnikai alapon vagy történelmi jogokra hivatkozva. S ha állandóan Tirollal példálózik, akkor érdemes pontosítani, hogy az olaszok történelmi alapon is követelik vissza a területet, ugyanis római provincia volt (az illírek lakta terület) és csak később lett a germánoké (gótoké, bajoroké, stb.) Tehát az elsőbbségi elv alapján az illíreket, majd az olaszokat és csak utána a germánokat illeti meg a terület birtoklása. Tehát a témánál maradva, az olaszok visszakövetelhetik Tirolt történelmi jogokra hivatkozva (irredentizmus), mivel az római provincia volt, még a germánok bejövetele előtt. Részemről ezzel le van zárva a téma.

#13Áron

2013-01-09 05:24:40

Egyáltalán nem vagyok fölháborodva, nekem nincs rá okom. És ez nem vélemény kérdése. Az irredentizmus szónak van egy konkrét jelentése 'megváltatlan terület', erre a jelentményre keresünk magyar megfelelőt. Ez konkrét és körülhatárolt jelentés, ez nem vélemény kérdése. "az olaszok történelmi alapon is követelik vissza a területet, ugyanis római provincia volt és csak később lett a germánoké" Éppen ezért mondtam, hogy nem a nép fogja visszakapni, egy területet az állam birtokol, nem a nép. Ezért nem "vissza"követelés Tirol esete, hiszen az Olasz Királyság sosem birtokolta. Az meg a hab a tortén, hogy a római nép nem olaszt jelent. "Tehát a témánál maradva, az olaszok visszakövetelhetik Tirolt történelmi jogokra hivatkozva" Nem. A népnek nincs joga semmihez. Az állam követelhet és birtokolhat bármit is. Az irredentizmus 'megváltatlant, területkövetelést' jelent. Erre keresünk fordítást.

#14------------------------

2013-01-09 07:47:17

„Erre keresünk fordítást.” Ön arra keres fordítmányt, amire akar. Nem szükséges más nevében is szólnia. „Ezért nem »vissza«követelés Tirol esete, hiszen az Olasz Királyság sosem birtokolta. Az meg a hab a tortán, hogy a római nép nem olaszt jelent.” Akár birtokolta, akár nem az Olasz Királyság Tirolt, ha egyszer az olaszok a rómaiak jog szerinti utódainak tekintik magukat, ez már mellékes. Tehát teljesülhet a definícióbéli "történelmi jogokra hivatkozva", így simán lehet szó terület-visszakövetelésről.

#15Áron

2013-01-09 08:46:54

Tisztelt "------------------------"! Nem az én nevenben szóltam, hanem az irredentizmus nevében. Ami csak 'megváltatlant, megszerzetlent (ti. területet)' jelent, és nem speciálisan visszaszerzésre irányuló törekvést. "ha egyszer az olaszok a rómaiak jog szerinti utódainak tekintik magukat, ez már mellékes" Azért nem mellékes, mert nem az olaszok (akik nem rómaiak!) fogják megkapni, hanem az Olasz Királyság. "Tehát teljesülhet a definícióbéli "történelmi jogokra hivatkozva", így simán lehet szó terület-visszakövetelésről." 1: Az Olasz Királyság nem jogutódja a Római Birodalomnak. 2: Már fentebb is írtam, hogy a "vissza" nem elsődleges. Elsősorban MEGszerzésre utal az irredentizmus - ami esetenként 'visszát' is jelent egyben, de nem feltétlenül. Sokadjára mondom: ne a magyar esetből tessék kiindulni, hanem a szó eredeti, valódi jelentéséből. Ha nyelvészeknek tartjuk magunkat, akkor nem engedhetjük, hogy egy idegen helyzetre alkotott kifejezés ránk vonatkozó jelentése elhomályosítsa látásunkat.

#16------------------------

2013-01-09 19:14:35

„Nem az én nevenben szóltam, hanem az irredentizmus nevében. Ami csak 'megváltatlant, megszerzetlent (ti. területet)' jelent, és nem speciálisan visszaszerzésre irányuló törekvést.” Nos, ha valóban az irredentizmus nevében szól, akkor, megengedi, hogy a továbbiakban Főirredenta Úrnak szólítsam? (ez csak tréfa volt) A „megváltatlant, megszerzetlent (ti. területet)” az ön használta értély, én inkább a szócikk definíciójánál maradok. "1: Az Olasz Királyság nem jogutódja a Római Birodalomnak." Akár az, akár nem, attól még hivatkozhatnak történelmi jogokra, mint ahogy erre több példa is van a történelemben (egy közeli példa, a románok esete, amiről fönnebb olvasható). "Sokadjára mondom: ne a magyar esetből tessék kiindulni, hanem a szó eredeti, valódi jelentéséből." Hiába jelentett az irredentizmus eredetileg megváltatlant, fölszabadítatlant, mert a jelenlegi érteménye e szónak nem ez. Pl. ha rámondják vkire, hogy irredenta, nem azt értik ezen, hogy megváltó, fölszabadító, hanem leggtöbbször azt, hogy "történelmi jogokra hivatkozva" -akár valósak, akár nem- "vissza"követel bizonyos területet. Erre viszont igen megfelelő a "terület-visszakövetelés" szó, hosszúsága dacára. Persze ön, ha jobban tetszik, nevezze az irredentizmust megváltásnak vagy fölszabadításnak. Akár be is írhatja javasolt szóként, de attól az irredentizmus mai jelentménytartalma nem fog megváltozni, és továbbra is terület-visszakövetelést fog jelenteni.

#17Áron

2013-01-10 01:19:49

"Akár az, akár nem, attól még hivatkozhatnak történelmi jogokra, mint ahogy erre több példa is van a történelemben" Nem tudtak semmiféle történelmi jogra hivatkozni :) A jog az tiszta, hideg és érzéketlen, az vagy elfogad, vagy elutasít. "egy közeli példa, a románok esete, amiről fönnebb olvasható" Mint már mondtam, felejtsük el a magyar esetet, a szó egy másodlagos használata ne homályosítsa el látásunkat."Hiába jelentett az irredentizmus eredetileg megváltatlant, fölszabadítatlant, mert a jelenlegi érteménye e szónak nem ez." De, az. Erre nem lehet mást mondani. Elsődlegesen az elsődleges jelentésére keresünk megfelelőt. "ha rámondják vkire, hogy irredenta, nem azt értik ezen, hogy megváltó, fölszabadító" Nos de. ha valaki keveri a fogalmakat, arról nem a fogalom tehet. Ezért fontos, hogy a szavakat valódi jelentésükben használjuk. Ez olyan, mint a náci meg a fasiszta meg a hungarista. A három szó egyáltalán nem szinoníma. Közelről sem. :) "leggtöbbször" Ezt tessék elfelejteni. Emiatt nem érti a szó jelentését. Az, hogy mivé torzítják egy szó jelentését, az egy dolog. De attól még nem fogja azt jelenteni. ""vissza"követel bizonyos területet" Ezt tessék az albánoknak mondani. Koszovó sohasem volt Albánia része, nem tud semmit sem "vissza"követelni Rigőmezőből - de Nyugat-Macedóniából sem. "az irredentizmus mai jelentménytartalma nem fog megváltozni" 1. Mai jelentése is csupán megszerzési vágyat takar. 2. Látja, Ön kizárja az eredeti, valódi jelentését a szónak. Emiatt helytelen a visszakövetelés. Ha komolyan vesszük a magyarítást, akkor tessék körültekintő és precíz lenni. Pongyola munkából nem élünk meg.

#18°V°

2013-01-10 03:31:59

"De, az" Tévedés, nem az! Ez a mai jelentménye: olyan mozgalom, mely más országok területeinek elcsatolását követeli etnikai alapon vagy történelmi jogokra hivatkozva. Tehát nem a meg-/kiváltatlan, meg-/fölszabadítatlan értelemben használatos manapság e nemzetközi szó. De, hogy ne ugyanazon érvek ismételtessenek a végtelenségig, lássuk mit ír az elsőszámú világnyelv legmegbízhatóbb szótára, az Oxford angol szótár: irredentist - a person advocating the restoration to their country of any territory formerly belonging to it. (http://oxforddictionaries.com/definition/english/irredentist) Vagyis: személy, aki támogatja/pártolja/szorgalmazza saját országába/hazájába való visszatérését/visszahelyezését/helyreállítását (magyarul visszacsatolását) valamely területnek, mely azelőtt/régebben/egykor hozzá tartozott. Szóval erre kell magyarítmányt keresnünk, mert jelenleg ez az első jelentménye az irredentizmusnak. És erre bizony, a legalkalmasabb a: terület-visszakövetelés.

 

Új hozzászólás

Beküld