A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 19868 magyarítás érkezett 14621 idegen szóra.

keresem

analóg

hasonlóságot mutató, rokon, párhuzamos, megegyező; tetszőlegesen kicsiny mennyiséget (is) mutató; hasonló; lat, gör analogia 'arányosság, megfelelés': ana- 'emelkedő, fölfelé menő/irányuló, föl-, visszafelé irányuló, hátra(felé), vissza, ellen, szemben, újra, megint, ismét' < gör ana- 'föl(felé); felé, irányába(n); rendkívül, nagyon; hátra(felé), vissza; újra, megint, ismét' < ana 'föl(felé), -on, -en, -ön, -n, vmin, mellett, -nál, -nél, egészen, teljesen, újból, újra, megint, ismét' < proto-indoeurópai *ano- '-on, -en, -ön, -n, vmin, mellett, -nál, -nél, fönn, fölött, fölül'| logosz 'szó, beszéd; gondolkozik' < legein 'beszél, (el)mond' < proto-indoeurópai *leg- 'együtt kiválogat, csipked, csipeget, kiszed, (össze)szed, (össze)gyűjt'

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 4 javaslat érkezett erre a szóra, és 21 hozzászólás. Ha arra érdemes, oszd meg másokkal!

 • • hasonlagos

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem63.888888888889/100 (22 igen, 12 nem)

  • • Ez egyenlet hasonlagos okoskodással oldandó meg
 • • hasonló

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem63.636363636364/100 (6 igen, 3 nem)

  • • A hasonló maradjon inkább hasonló, esetleg hasonszerű. Hasonlagos, hasonságos, ilyenek nincsenek. De nem is kellenek! Ha van két magyar megfelelőnk is az analógra, mi végre kéne efféle szógnómokat alkotni?
 • • hasonszerű

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem51.724137931034/100 (14 igen, 13 nem)

  • • Hasonszerű a két tétel bizonyítása.
 • • hasonságos

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem46.875/100 (14 igen, 16 nem)

  • • Hasonságos módon járunk el a többdimenziós terekben.

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 Email címem:

 

Feliratkozom

#1Ⅰ. H.

2023-02-08 14:05:42

Fölhívom becses figyelmét a magyarítás gyanánt hozzászólást beküldőnek, hogy magyarításon nem csak már létező szavak, hanem újonnan alkotottak beküldése is értendő. Sőt, a Szómagyarítónak elsősorban ez utóbbi az értelme, mivel azon esetekben, amikor egy adott idegen eredetű szóra már létezik magyar megfelelő, azt könnyűszerrel ki lehet keresni egy Idegen szavak szótárából is. Itt azonban elsősorban oly idegen szavakra keresünk magyar megfelelőt, amely szavakra nincs pontos magyar megfelelő. Nem mellesleg, létezőek mind a hasonlagos, mind a hasonságos szavak (lehet guglizni). Pl. a hasonlagos itt, az 537. papíroldalon található: http://www.leventevezer.extra.hu/Ballagi.pdf

#2Gover V.

2023-02-09 03:10:55

És a végén emeama °V° talán még toppant is egy nagyot a becses lábával. Alaptétel: Meglévo normális szavaink szakmányban valo képzőficamos és ötlettelen kifacsargatása ide oda NEM egyenlő szomagyaritas. Ez egyenlő egy megfáradt lottyant elme kényszeres tehetségtelenkedése mindez hosszú éveken át és az allitolag nem létező (egyébként létezo) pontos magyar megfelelök keresésének jegyében . Eredmény( pl) :helyület, jelület, szentület, nyelvület, dicsület, erület, eszmület, nemület, hatulat, szivárvulat, folyazat, épülék, fizetményez, tettményez, szavalmányoz, üreglet, istenc, tisztelményez, magyarázmányoz, magyarázmál, kikötményez, újítmányoz, rágalmányoz, tárgyalmányoz, ajánmányoz, jegyme, alakcsa, forrány, pénzeg, ruhag,l akmány, irányag, csemegély, határma, vétely, véteny, finalmas, tisztályos, sürelyes, vertyű, verély, szokalom, hasonlatos, hasonságos. (Brrr...) Ezek lennének azok az eddig nem létezett pontos magyar megfelelok? Hát gratula hozzájuk.Tétel2: Ballagi, CzF, Bugat, Pallasz ma már a nyelvi öskőkor. Nyelvünk azóta megváltozott. Tétel3: Talán fel kéne ébredni kedves emeama Csipkejózsika , 2023at írunk. És másutt nyelvrontani

#3hitz

2023-02-10 01:48:31

Mielőtt bárki is elmarasztalná nagy szótáríróinkat (Czuczor, Fogarasi, Ballagi stb.), érdemes lenne elgondolkoznia azon, hogy napjaink szótárai sem létezhetnének jelen formájukban, ha a nagy elődök nem alkották volna meg egykoron híres szótáraikat, lexikonjaikat. Olyannyira nagy jelentőségű pl. a Czuczor–Fogarasi-szótár, hogy még korunkban is rendeznek Czuczor–Fogarasi-konferenciákat a nyelvészek. Ami Bugát Pál orvos, egyetemi tanár szóalkotói munkásságát illeti, íme néhány szóalkotása, ami ékesen bizonyítja, hogy napjainkban is éppoly időszerűek és nélkülözhetetlenek magyarításai, mint az ő idejében voltak: agy, boncol, csikló, csipesz, dögvész, elülső, mellső, fehérje, fogékony, forrázat, garat, gyógyerő, gyógyfű, gyógyvíz, gyógyszer, gyógyszerész, hajlam, halli(ó)deg, hall(ó)járat, halottkém, hátsó, heg, heveny, higany, hörghurut, hőmérséklet, ideg, idegesség, ízület, izzadmány, járvány, ked(v)ély, kísérleni, kísérlet, aggkór, álomkór­, angol­kór, aszkór­, ideg­, kék­, vízkór, kórisme, kórjel, kórtan, kórtünet, közérzet, látlelet, légcső, levertség, mirigy (mai jelentésével), műt, műtét, műtő, nyúlékony, penge, porc, puhány, rángani, roham, sipoly, szélhűdés, szemcse, szemész, szórványos, szülész, tapasz, tetszhalál, tüdővész, üt(ő)ér, vegytan, vény, visszér, víziszony, vízkór.

#4hitz

2023-02-10 02:00:11

Helyesbítek: hall(ó)ideg.

#5Gover V.

2023-02-10 04:07:11

Ha egy tehetségtelen kivagyi piktorjelölt 150 éves ecsettel kezd el 150 éves vászonra uj ecce homokat festeni, még nem lesz Munkacsy. Munkacsy ettől még Munkacsy marad .De 2023ban a piktorjelöltünket a galériaban körberöhögik

#6Gover V.

2023-02-10 09:14:29

Helyesbítek: körberöhögményezik.

#7szinonimák

2023-02-10 13:32:54

Akinek nem tetszik egy-egy régi szavunk, természetesen, nem muszáj élnie vele. Azonban nem biztos, hogy megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy finnyásságból elvessük szókincsünknek egy tetemes részét. Így könnyen lemaradhatunk azáltal, hogy – míg más fejlett nyelveknek egy-egy fogalomra 2-4 hasonszavuk van – mi szándékosan csak egyetlenegy szavunkkal akarunk gazdálkodni. A hasonlagos, hasonszerű, hasonságos kifogástalan, létező szavaink. Egyébiránt nagy nyelvújítóink is több, már az ő idejükben is elavultnak számító szót hoztak vissza a köznyelvbe (év, hon, hölgy, hős, bakó, lomb, tartalom, szerkezet, őr, fegyelem, dísz, terem, iker, aggastyán stb.), és milyen jól tették!

#8Gover V.

2023-02-10 20:04:41

Nem egy egy régi szavunk, hanem a meglévo szép magyar szavak tehetségtelen, képzözsonglör össze vissza barmolása és nyomukban a folytonos fennhéjázo böcskölödés az ,ami nem tetszik. Helyület, jelület, szentület, nyelvület, dicsület, erület, eszmület, nemület, hatulat, szivárvulat, folyazat, épülék, fizetményez, tettményez, szavalmányoz, üreglet, istenc, tisztelményez, magyarázmányoz, magyarázmál, kikötményez, újítmányoz, rágalmányoz, tárgyalmányoz, ajánmányoz, jegyme, alakcsa, forrány, pénzeg, ruhag,l akmány, irányag, csemegély, határma, vétely, véteny, finalmas, tisztályos, sürelyes, vertyű, verély, szokalom, hasonlagos, hasonságos. (Brrr...)

#9Verok B.

2023-02-10 20:38:42

Valóban, minél több rokon értelmű szót ismerünk, annál árnyaltabban tudjuk kifejezni gondolatainkat. Ezért is indokolt régi szavaink fölelevenítése.

#10Pásztor István

2023-02-12 13:53:24

Így igaz, minél több rokon értelmű szót ismerünk, annál árnyaltabban tudjuk kifejezni gondolatainkat. Ennek ellenére be kell látnunk, időnként nagyobb a lelkesedésünk, mint a tehetségük. Következésképpen nagy selejthányaddal dolgozunk. Mi, mindnyájan. Magyarítási javaslataink túlnyomó többsége ugyanis legalábbis mosolyt kelt abban, aki először téved a honlapunkra s olvassa őket. Más magyarításaink pedig egyenesen rettenetesek. Fűzfapoétai magasságokban szárnyaló kínrímek, holott mi Petőfire és Adyra emelve a tekintetünket alkottunk meg őket, ugyanolyan szabályok szerint, elvben ugyanolyan módon, ahogyan ők tették egykoron. Ilyen mosolyt fakasztó magyarításra a második hozzászónk írta felsorolásban is akad példa bőven. Az én szócsinálmányaimban talán még több is. Valószínüleg az igen tisztelt Hozzászólóéiban úgyszintén. Én ezért (sem) küzdök anyamedveként egyikért sem utóbb egyetlen bírálómnál sem, soha.

#11Jónás

2023-02-12 15:24:40

Először is régi szavainkat nem kellene veszni hagyni, mert általuk lényegesen bővíthetőek szinonimasoraink.

#12Vargánya

2023-02-13 19:31:09

Ezzel tizenpármillió magyarul beszélőnél próbálkozz be. Ha ők nem vevők rá, lőttek a szinonimasoraidnak.

#13J ó n á s

2023-02-13 20:17:13

Így igaz, Úrigomba. Nem csak hogy a régi, veretes szavainkra nem vevők, de általában minél fiatalabb korosztályról van szó, annál szegényesebb a szókincs is (ezt most felnőttekre értve). Azt a pár ismert szót viszont jó szaporán pörgetik, de egyre rosszabb kiejtéssel is. Ezt – gondolom – sokan tapasztaljuk. Persze, tisztelet a kivételeknek!

#14Gover V.

2023-02-14 13:40:17

Hogy árnyaltabban tudjuk kifejezni gondolatainkat, ezért a szavalból szavalmányozt kell csinálni, a fizetből fizetmenyezt, az ajánlbol ajánmányozt, a teszböl meg tettményezt? A hét szentségböl hét szentületet, az istenböl istencet a csenegéből csemegélyt, az iránybol meg irányagot? Úgyan már, ez bullshit. Ilyet is csak ez a nem mondom milyen (nem mondmányozom milyen) emeama °V° tud kitalálni (kitalálmányozni).

#15Kannibál Ante Portas

2023-02-14 14:30:21

Úrigomba??? Újabban már mások nickneveivel is gúnyolódunk? ("Vargánya" helyett "Úrigomba"?) Ez szerintem minimum faragatlanság. És lekezelő is. Mit szólna az illető hozzászóló, Jónás, ha őt meg Vízilóként szólítanánk meg?

#16Verok B

2023-02-14 19:52:26

Valóban, #14, ha vissza sikerülne hoznunk a köznyelvbe régebbi szavainkat is, azzal jelentősen gazdagítanánk nyelvünket. Hál’ istennek, régi szótáraink megkönnyítik dolgunkat.

#17Víziló

2023-02-14 21:23:18

Nem szinonimája a Jónásnak a víziló (az úrigomba a vargányának viszont igen). A víziló helyett jó lett volna a galamb, mivelhogy történetesen ez a héber jelentése a yonának. Egyébként a vízilóval sem lenne semmi gond, ha már úgyis álnévről van szó.

#18Gover V.

2023-02-15 02:52:14

Úri gomba...víziló.... Eme ama °V° viccelni (viccelményezni) méltóztatott. "Remek" rasszista viccei után ebben sincs semmi meglepő (semmi meglepetményező). Még ha nem is vagyon olyan mulatságos (mulatmányságos). Sebaj . De ha vissza sikerülne hoznunk a köznyelvbe régebbi szavainkat is , mint helyület, jelület, szentület, nyelvület, dicsület, erület, eszmület, nemület, hatulat, szivárvulat, folyazat, épülék, fizetményez, tettményez, szavalmányoz, üreglet, istenc, tisztelményez, magyarázmányoz, magyarázmál, kikötményez, újítmányoz, rágalmányoz, tárgyalmányoz, ajánmányoz, jegyme, alakcsa, forrány, pénzeg, ruhag, lakmány, irányag, csemegély, határma, vétely, véteny, finalmas, tisztályos, sürelyes, vertyű, verély, szokalom, hasonlagos, hasonságos. azzal jelentősen gazdagítanánk nyelvünket. Veretes életmű, gratula. (Veretleges életműveny ,gratulálmányozok.)

#19Kannibál Ante Portas

2023-02-15 06:17:44

Úrigomba??? Újabban már mások nickneveivel is gúnyolódunk? ("Vargánya" helyett "Úrigomba"?) Ez szerintem minimum faragatlanság. És lekezelő is. Mit szólna az illető hozzászóló, Jónás, ha őt meg Vízilóként szólítanánk meg?

#20Sági Hanna

2023-02-15 11:48:14

Valóban jó lenne visszahoznunk a köznyelvbe régebbi, választékos szavainkat.

#21Gover V.

2023-02-16 03:13:15

Csak tisztányos forrányból!

 

Új hozzászólás

Beküld