A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 13956 magyarítás érkezett 9145 idegen szóra.

keresem

diatriba

[irodalom] ókori görög és római, a tanulmány és a párbeszéd ötvözéséből keletkezett műfaj, élőszóban előadott v. fölolvasott morálfilozófiai mű, a keresztény prédikáció előzménye, a görög irodalomban, kivált a késői hellenisztikus korban, a filozófiát népszerűsítő értekezés, éles bírálat, rosszakaratú bírálat, támadó beszéd/írás, heves kirohanás, gyalázkodás, pocskondiázás, vitairat, gúnyirat, értekezés, perpatvar, veszekedés, szónoklat, lat diatriba 'tudományos vita, tudományos értekezés helye, bölcsész- v. szónokiskola' < ógör διατριβή (diatribḗ) 'időtöltés, időpocsékolás, halogatás, késedelem, eszmecsere, beszélgetés, tanítás': διά- (dia-) 'át, keresztül, keresztbe, el, végig, szét, körül, között, szemben, alaposan, teljesen, részletesen, ugyancsak' < διά (diá) 'keresztül, át, között, egészen, teljesen, minden részében' < *δισα (disa) < proto-indoeurópai *dwis-, *dvis 'félre, szét, széjjel, ketté, külön' < *d(u)wó 'kettő, két'|‎ τριβή (tribḗ) 'dörzsölés, kopás' τρίβω (tríbō) 'dörzsöl, szétdörzsöl, összemorzsol, apróra tör, zúz, őröl, darál, megtör, porrá tör, (ki)csépel, elveszteget, elfecsérel' < proto-indoeurópai *tere-, *terh- 'dörzsöl, dörgöl (tekervén, csavarván), (meg)fordít, (meg)forgat, csavar, sodor, teker, (ki)fúr, fúr(ást végez)'

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 1 javaslat érkezett erre a szóra, és 0 hozzászólás.

  • • bírálvány

    Tetszik ez a fordítás?Igen/Nem88.8888888/100 (7 igen, 0 nem)

     

    • • Nem hiszi, úgymond, hogy ama hitbősz forradalmár, aki oly szemtelen magát magyar embernek nevezni, valóban az legyen, mert olyan elfajult és önnönmagáról megfeledkezett egyén a nemzet kebelében nem is található, aki nemzete e legszentebb és legféltettebb drága kincse ellen egy olyan gyalá- zatos bírálványt közzé merjen bocsátani.

 

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 Email címem:

 

Feliratkozom

 

Új hozzászólás

Beküld