A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 20434 magyarítás érkezett 14922 idegen szóra.

keresem

Biblia

A Biblia azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát a hívők szent jellegűnek tartják. Azonban a zsidó és a keresztény Biblia terjedelme nem azonos. A héber Biblia – a Tanakh – azokat az Izrael népének adott isteni kinyilatkoztatásnak tartott írásokat tartalmazza, amelyek a kereszténység előtti időben - Izrael vallási közösségében - keletkeztek. A kereszténység is szentnek és sugalmazottnak vallja a Tanakhot, és Ószövetség (vagy Vetus Testamentum) néven hivatkozik a zsidó Bibliára. A kereszténység mindemellett ugyanilyen isteni tekintélyt és kötelező érvényt tulajdonít azoknak az első században keletkezett írásoknak (vagy legalábbis az írások egy részének), amelyek Jézus életéről, tanításáról és csodáiról szólnak. és amelyeket a hagyomány szerint az apostolok és/vagy azok tanítványai írtak le. Az apostoli írásokat tartalmazó Bibliát ennek megfelelően Újszövetség (avagy Novum Testamentum) névvel illetik. A második századra viszont már megszámlálhatatlan mennyiségű olyan írott mű keletkezett, amelyeknek a hívők szintén isteni tekintélyt tulajdonítottak. De az egyházatyák kiválasztották melyek isteni eredetűek. És az egyház által hamisítványnak ítélt írásokat apokrif (elrejtendő, eltitkolandó) iratokként kezelték. Ezeket nem volt szabad elolvasni, és tilos volt lemásolni. Ugyanis az egyház által megálmodott keresztény szemléletnek (az egyház által is képviselt leuraló, alárendelő érdekeknek) ellentmondóak voltak. mivel ezek gnosztikus tartalmúak voltak. A gnoszticizmus a 2-3. században élte fénykorát. A gnosztikusokkal már akkor is az volt a baj ami most, hogy szinkretisták. Uramatyám...

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 4 javaslat érkezett erre a szóra, és 2 hozzászólás. Ha arra érdemes, oszd meg másokkal!

 • • szentírás

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem88.888888888889/100 (7 igen, 0 nem)

  • • Ez nem Szentírás.
 • • szent irat

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem33.333333333333/100 (0 igen, 1 nem)

  • • nem szentírás
 • • idírás

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem33.333333333333/100 (1 igen, 3 nem)

  • • Sok időt töltött az idírás tanulmányozásával.
 • • írás

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem25/100 (0 igen, 2 nem)

  • • Egyesek szerint nem minden írás Írás.
  • • mert csak a valakik által írásnak mondott írás lehet Írás.

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 Email címem:

 

Feliratkozom

#1Kannibál Ante Portas

2021-10-14 22:16:51

A kapott, a címszó alatt olvasható szómagyarázat - nem túlzok - maga a gyalázat, származzék bárkitől is. Szakszerűtlen, nyegle és szubjektív. Közel áll ahhoz, amire már méltán azt mondjuk: bicskanyitogató. Így, jelen formájában semmi szín alatt nem javaslom fenn hagyni. Sőt, javaslom mielőbb levenni!(Vagy legalább újraírni...)

#2teológus

2021-10-25 09:43:22

Ez a cikk nem a keresztény hitről, hanem az intézményesült keresztény vallásról szól. Hit és vallás közt pedig nagy a különbség. és sajnos a vallás ezúton sem tett jót a hitnek. Ez nem a keresztény vallás sarkítása, ez maga a vallás a lehető legobjektívebben - vallási áhitat nélkül - háttértörténettel együtt tálalva. Ugyanakkor a vallást nem lehet teljesen elkülöníteni a hittől. A hit pedig a legszubjektívebb dolog a világon. Ami azt illeti minden létező dolog szubjektív. Mindenesetre azzal egyet kell értenem, hogy a megfogalmazás helyenként pongyola, és a zárójeles rész nem idevaló. Viszont nem tudok szó nélkül elmenni amellett sem, amilyen megnyilvánulást megenged magának az egyház a saját híveivel szemben. Lehet hogy volt idő, amikor ez a fajta magatartás célravezető volt, de ma már aligha mondható annak, s talán nem túlzás ha azt mondom egyenesen kontraproduktív. Egyébként a birka is egy intelligens állat, és csak akkor szerveződik nyájjá, ha veszély leselkedik rá. mert egymagában védtelen a farkasokkal szemben. Ha most nincsenek is farkasok vannak 'pásztorok' és pásztorkutyáik segítségével mesterségesen bár szükségtelenül tartják egyben a nyájat. A fő cél nem külső veszélyek elhárítása, hanem a nyerészkedés. A birka jellemzően az az állat, amely nem igényel különleges bánásmódot. Magára lehet hagyni, és rendszeres időközönként meg lehet nyírni. amihez nem szükséges az adott állat életét feláldozni. De az általa felhalmozott javakat különösebb ellenszolgáltatás nyújtása nélkül is el lehet tőle venni. Ráadásul anélkül, hogy ellenállna, követelőzne vagy neheztelne miatta. Vannak bárányok és vannak farkasok. És ezzel az égegyvilágon nincsen semmi probléma. A baj akkor kezdődik, ha a farkasokat báránynak nevelik, a bárányok meg farkasok akarnak lenni... Hát lehet megköveznek egyesek azért amit most mondani fogok, de minden vallás mélyen a sámánizmusban gyökeredzik. Lásd különböző kézmozdulatok (mint amilyen például a keresztvetés is), tűz megjelenítése (akár gyertyagyújtás által), füstölés (aromás anyagok égetése), víz jelenléte (kehely / szentelt víz, élővíz), föld felmutatása (ostya / kenyér), égbolt alattiságra utalás (boltív / szabad ég), különböző hangok, rezgések keltése (csengő / gong / dob), hangszerek használata (orgona / nádsíp) és természetesen a ráolvasás valamint az ének is. És ezen a ponton kell megjegyeznem, hogy az egész világon nagyvonalakban mindössze kétféle sámánizmus létezik. Az egyik engedelmességre nevel. Ezért alkudozik a gonosszal. Gyakran áldozatot mutat be a számára - gyakorlatilag az ártó szellem engeszteléseképpen - amíg önmaga számára kedvezőbb módon nem alakulnak a dolgok. Ez a viselkedés egy kisgyerek gondolkodási szintjének felel meg. Ami főleg elutasító környezetben alakul ki, ahol a szülő nem nyitott feléje kommunikációra. Sőt, kötelességének érzi őt akaratában korlátozni, és saját elképzelése szerinti úton tartani. Mert én már csak tudom mi a helyes. EZ a passzív sámánizmus. Mindent is megtenne, csak hogy ne kelljen egy valamit megtennie. Tudja, hogy van gonoszság. és minden lehet gonosz, KIVÉVE ÉN. Önmagán kívül helyezi el a rosszat, és a megváltást is mástól várja... (...) Ezzel szemben a másik fajta sámánizmus aktív, cselekvő, tevékeny embert takar. Nem vár másra, nem vár senkire, nem vár a dolgok megváltozására, nem vár megváltást, önmagát váltja meg. Mert nincs aki megválthatna, nincsen aki megváltoztathatna, senkit sem válthatok meg, mert senkit sem változtathatok meg az akarata ellenére, ezért magamat változtatom meg, és ezzel mindent megváltoztattam. örökre. Nem alkuszik. Nem hunyászkodik. Nem hátrál meg. Nem térdel le. Nem veti magát alá mások akaratának. Nem áldozza fel magát. Nem hódol üres szavakért. Nem alázkodik. Másokat sem aláz. Nem is áldoz fel másokat. Nem vet alá senkit a saját akaratának. Ha kell kiáll egyedül. Hisz tudja sosincs egyedül. Ez a hozzáállás egy érett felnőtt gondolkodási szintre vall. Tudja, hogy van ami rossz, de a körülményektől függően minden lehet rossz. Vagyis eshet rosszul. Viszont semmi sem rossz eredendően, mint ahogy jó sem. Mert mindig lehet találni olyat, aki számára én vagyok a rossz, meg olyat is akinek jó. Ezért szembeszáll a gonosszal (szembenéz önmagával), kiáll ellene, megmérkőzik vele (önmagával vív, magában vívódik). Eredetileg úgy van, hogy az erősebb/ügyesebb fél győz, és a vesztes elfogadja a vereséget. Győzzön a jobb, és itt a rossz is lehet jobb. A jó és a rossz oldal magamban harcolnak. De a harcos dönthet másképpen is. mert két fél egy egész. Mindig van harmadik lehetőség. Ha felismeri és belátja, jó és rossz nem különböznek. Amit más 'rosszat' tesz, ugyanazt én is megtettem korábban, esetleg most is éppen, vagy abban a helyzetben én is pont ugyanazt tenném. Ezért nincs okom megróni őt. De már nem akarok mindenáron senkinek megfelelni. Nem szükséges jó színben tetszelegni. Magamat festeni. Ennek nincs jelentősége. A megkülönböztetés csak illúzió. Nincs jó rossz nélkül. Jó a rosszal együtt jár. Ahhoz hogy 'jó' lehessek, elegendő annyi hogy legyenek akik rosszabbak. Szép, és okos, és gazdag, és jó akarsz lenni? Ugyan miért akarjam hogy mások buták, csúnyák, és csórók legyenek (hozzám képest), vagy egyszerűen csak rosszabbak nálam. Jobban érzem magam ettől? lehet. De nem vagyok jobb, ugyanolyan vagyok. Ha minden jó, honnan lehetne tudni hogy ami van, az jó. Ha jobb akarok lenni másoknál, mások kénytelenek lesznek rosszabbak lenni nálam. Vagyishogy nem lesznek rosszabbak, és én sem leszek jobb, csak rosszabbnak fogom őket látni. Ha azt akarom minden ember legyen jó, ugyan mihez képest lehetnének jók, és nem-e jók már most is... (...) ...Történt egyszer, hogy Noé szőlőt telepített, de a bortól megrészegedvén meztelenül feküdt sátrában. Hám meglátta őt részegségében, és elmondta ezt testvéreinek. Szem és Jáfet a két idősebb testvér betakarták apjukat, de nem néztek oda. Ezért mikor Noé kijózanodott és megtudta mi történt megátkozta legkisebb fiát Hámot és családját. Az átok szerint szolgálnia kellett volna testvéreit, és leszármazottainak a testvérei leszármazottait. Ezért Hám elhagyta a családot. Így Noé családjának egysége már az első generációban megbomlott. Hám fiai Kus, Mesraim, Fut és Kánaán. Hám legidősebb fia Kus, aki Nimród királynak, a magyarok ősatyjának az atyja. Nimród király 40 edik leszármazottja Árpád vezér. A magyar mentalitás alapja és építője az erős igazságérzetből táplálkozó tudat. Szellemiségünk szerves részét képezi a küzdő sámánizmus, ami a magáért kiállni képes, küzdeni tudó ember képét hordozza. Hám sem és utódai sem voltak hajlandóak alávetett szerepben szolgálni más népeket. Fölényeskedő testvérnépeket. Ezért gyakran megtámadták őket. Mondjuk a kánaánitákat a Noé szavaira hivatkozva felsőbbrendűségüket hirdető szemiták. A szemiták ősatyja Szem. Szem utóda Ábrahám is, aki Noé tizedik leszármazottja. De Hám tehet-e arról, hogy apja tivornyát tartott. és különben is, minek iszik aki nem bírja. Az ábrahámi kereszténységet akaratunk ellenére ránk és a világra kényszerítették. Holott Jézus tanítása nem különbözik attól, amit mi mindig is tudtunk. Habár az eredeti tanításokat elhallgatták, és amit közzétettek azt is kifordították. De Jézus nem minket, hanem a szemitákat jött tanítani. A szemiták viszont nem fogadták el őt, és tanításait a mai napig nem fogadták el. A halálát követelték a római helytartótól. És a helytartó engedett a követelésnek, mert féltette a pozícióját. Én nem vagyok antiszemita, de továbbra is úgy gondolom hogy a szemiták Jézusellenesek, pedig ha úgy vesszük Jézus is szemita volt. Újabban farkasok a bárányok, mindeközben a farkast báránynak, a medvét meg málnának nevezik... ... ... .

 

Új hozzászólás

Beküld