A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 20754 magyarítás érkezett 15186 idegen szóra.

keresem

szakramentum

szentség; isteni kegyelmet közvetítő szent aktus [1. Keresztség, 2. Bérmálás, 3. Oltáriszentség (Eucharisztia), 4. Bűnbocsánat, 5. Betegek kenete, 6. Egyházi rend (papi szentség), 7. Házasság]; Jézus Krisztus által alapított, hatékony, látható jel (signum), melyen keresztül kegyelmeit közli velünk, és isteni életében részesít bennünket; Jézus Krisztustól rendelt látható jelek, amelyek jelképezik és közvetítik a megváltás kegyelmeit; lat sacramentum 'az a mi által valaki magát vagy mást valamire kötelez.', ered. '(katonai) hűségeskü, előleges elkötelezés hadi szolgálatra' < sacer, sacra, sacrum 'szent istenségnek ajánlott, valamely istenségnek szentelt, szent szertartásra rendelt' < sacrare 'megszentel, felszentel, szentesít, szentel, fölajánl' < sacer 'Istennek szentelt, istenségnek ajánlott, szent' < ólat saceres < *saq- '(össze)köt, megköt(öz), korlátoz, megszorít, bekerít, körülkerít, körülzár, (meg)véd, oltalmaz, megóv'

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 7 javaslat érkezett erre a szóra, és 2 hozzászólás. Ha arra érdemes, oszd meg másokkal!

 • • szentség

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem88.679245283019/100 (46 igen, 5 nem)

  • • Szentség. Hét szentület...? Gyalázat így kiforgatni, mi több, kifigurázni egy vallási terminust. Valahol húzzuk már meg a határt!
 • • kegyelemteljesség

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem50/100 (2 igen, 2 nem)

  • • A szakramentum évszázadok óta le van fordítva: szentség, nem kell újt kitalálni helyette, a kegyelemteljesség is csak játék.
 • • szentület

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem41.379310344828/100 (35 igen, 50 nem)

  • • Krisztus Urunk hét szentületet rendelt, melyek a következők: 1) a keresztség, 2) a bérmálás, 3) az Oltáriszentség, 4) a penitenciatartás, 5) az utolsó kenet, 6) az egyházi rend, 7) a házasság.
 • • szent jel

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem40/100 (11 igen, 17 nem)

  • • a szakramentum lényege, hogy "hatékony, látható jel (signum)", a szent istenség iránti elköteleződésünknek és a tőle kapott kegyelemnek a jele.
 • • idelem

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem30.612244897959/100 (14 igen, 33 nem)

  • • "A nemzetekhez küldte Isten az Egyházat, hogy "az üdvösség egyetemes idelem" legyen" - írja az uj.katolikus.hu
  • • id: szent (ősi magyar szó)
 • • áhital

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem30.555555555556/100 (10 igen, 24 nem)

  • • Csak azért van ez így, mert Jézus szava értelmében az áhital anyaga (amiből vér lesz, és ami továbbra is megtartja látszatát) bor.
  • • Legyen elég itt Ágostont említenem, aki felismerhető határt vont az áhital és a vele jelölt dolog kö
 • • szentény

  Tetszik?Igen/Nem/Jelentem30/100 (17 igen, 41 nem)

  • • A görögkeleti egyház szentényei [1. Keresztség, 2. Bérmálás, 3. Oltáriszentség (Eucharisztia), 4.. Bűnbocsánat, 5. Egyházi rend (papi szentség), 6. Házasság, 7. Betegek kenete] más sorrendet követnek, mint a katolikus egyházéi.

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 Email címem:

 

Feliratkozom

#1Áron

2014-10-02 22:51:37

'Szent' szavunk nem magyar eredetű, így minden vele képzett magyarítás alapból kiesik.

#2()

2014-10-03 06:42:58

A „szent” szó föltehetőleg a proto-indoeurópai *sak- 'megszentel, szentesít, föláldoz' etimonra épül. (pl. angol saint 'szent', hettita szāklāisz 'szertartás', latin sānctus 'szent') Egy másik vélekedés szerint a proto-indoeurópai *ḱwen-, *k̑u̯en- 'szent(séges), megszentelt' etimonra vezethető vissza (pl. litván: šveñtas 'szent', angol housel 'áldozás', belorusz святы 'szent', román sfânt 'szent') Itt is -akárcsak sok más etimológiai kérdésben- megoszlik a nyelvészek véleménye. A nyelvészetnek az etimológia -talán- a legkevésbé egzakt területe.

 

Új hozzászólás

Beküld