A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 16374 magyarítás érkezett 13673 idegen szóra.

keresem

védánta

Védánta, (szanszkrit: „a véda lezárása”), a legfontosabbik az indai filozófia hat ortodox rendszere (darsanja) közül, az újabb kori bölcseleti iskolák többségének alapja. A kifejezést egyformán használják az upanisadokra (a védák bölcseleti-misztikus kifejtésére), és arra az irányzatra, mely az upanisadok tanulmányozásából (mímámszá) fejlődött ki. A védántát ennek megfelelően más neveken is említik: védánta-mímámszá, uttara-mímámszá („elmélkedés a védák késői részéről”) és Brahma-mímámszá („elmélkedés Brahmáról”). A védánta alapszövegei a következők: 1. az upanisadok (főleg a terjedelmesebb, régebbi iratok), 2. a Brahma-szútrák (Védánta-szútrák), vagyis az upanisadokban foglalt tanítás nagyon tömör, olykor csak egyszavas magyarázatai, 3. a Bhagavad-gítá („A Magasztos szózata”), a Mahábhárata c. hindu eposzba illesztett híres költői dialógus, melyre páratlan népszerűsége folytán gyakran hivatkoznak az upanisadok tanításainak alátámasztásaként. A szövegek értelmezése nem egységes, és a védántán belül is számos irányzat különült el aszerint, hogyan fogják fel az egyéni lélek, az én (átman) és az abszolútum (brahman) viszonyát. Ezek a felfogások Sankarának (VIII. sz.), a védánta meghatározó alakjának monizmusától (advaita) a XI-XII. századi Rámánudzsa teizmusán át (visistádvaita) a XIII. századi gondolkodó, Madhva dualizmusáig terjednek (dvaita). Közös a védánta irányzataiban, hogy valamennyi elfogadja a lélekvándorlás (szamszára) tényét és annak üdvös voltát, hogy a lélek kiszabaduljon a halál és az újjászületések körforgásából, e szabadulás módjára a védákban keresik a választ, elfogadják, hogy Brahman/Brahmá (a visistádvaitában a személyes isten) a világnak mind anyagi (upádána), mind instrumentális (nimitta) oka, továbbá hogy a lélek, mint saját cselekedetei (karma) eszközlője, a következő életben részesül ezek morális gyümölcseiben (phala), avagy elszenvedi következményeiket. Valamennyi védánta irányzat elveti a buddhizmus és a dzsainizmus „eretnek” (násztika) filozófiáit és a többi ortodox (ásztika) hindu iskola, vagyis a njája, a vaisésika, a számkhja, a jóga és bizonyos fokig a púrva-mímámszá következtetéseit.

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 0 javaslat érkezett erre a szóra, és 0 hozzászólás. Ha arra érdemes, oszd meg másokkal!

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 Email címem:

 

Feliratkozom

 

Új hozzászólás

Beküld