A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 19868 magyarítás érkezett 14621 idegen szóra.

keresem

Fórum > A magyar nyelv múltja

#1L9ngei

2023-11-15 19:40:04

"állapotnak olyansága, mely kórházba való beszállítást mutat szükségesnek" (krankenhausreif). Ehhez sem kell kommentár. :)

#2gyaloggos

2023-11-02 15:02:06

"A sűrletes jelentménye: amit magas töménységi fok jellemez, ami nagyon tömör, mely sok, szűkös térrészbeni elemből áll."

#3L9ngei

2023-11-01 09:57:57

Egy hasonlóan dilettáns körülírás: "bólany: hatalom vagy erő, mely a természetre (ezen belül az emberekre) hat, a világmindenség energiájának, állandóan megújulható anyagtalan dinamikája". Címszó: numen.

#4gyaloggos

2023-10-27 11:02:15

"tünély: oly (sic!) esemény, melyet nem tartunk lehetségesnek vagy valószínűnek tapasztalataink és ismereteink fényében."

#5napoleon

2023-10-20 10:19:31

Még egy überbéna definíció abba a bizonyos nevető lexikonba: "súlyalom: a lehetségesen velejáró kellemetlen vagy veszélyes következmények révén rendkívül fontos tekintmény." No comment. (Mindez a gravitás címszónál.)

#6Medvetalp

2023-09-14 13:17:11

A nevető lexikon (hülye definíciók) gyűjteménybe: "nyájzat: embercsoport, mely összejött egy vallási épületben istenimádás/istentisztelet és imádkozás végett."

#7dr. Müller Ferenc

2023-08-09 20:32:37

"A sérület jelentményei: külső erő(szako)s tényezők okozták súlyos testi sérülés, szerencsétlenség okozta erős érzelmi sokk, vmely ember személyiségét megváltoztató, benne heves indulatokat ébresztő káros tényező." (Az elmebajos definíciók gyűjteményébe! Lásd trauma címszó.)

#8M.P.

2023-08-01 08:49:43

Az affinitás címszóhoz kapott magyarítás példamondata: rokály: "emberek vagy azok megnyilvánulásai közötti összeillés, bizonyos közös hajlamoknak köszönhetően." Csodálatos összeillés bizonyos közös hajlamoknak köszönhetően.

#9M.P.

2023-08-01 06:27:03

A profondus címszóhoz kapott magyarítás példamondata: "mélyelmes: (vizekről, vájatokról, üregekről) aminek az alja/feneke messze van a fölszínétől,(személyről), mélyelmű, éleselméjű." A beküldő feneke is messze lehet a "fölszinétôl"...

#10Kannibál Ante Portas

2022-12-13 09:45:10

Kommentár nélkül: "szellészet: bölcseleti nézetrendszer, mely szerint a valóság lényege az anyagtalan szellélyi (=spirituális) állany (=szubsztancia), mely az anyagtól függetlenül létezik". Ez egy példamondat lenne.

#11Kannibál Ante Portas

2022-10-19 16:00:16

Na ez sem semmi! Egy újabb humorbonbon a legfrissebb termésből: „marályos: vki megbántása vagy kinevettetése céljából csúfolódást, gúnyolódást használó. • marály: maró gúny." (Példamondat a szakazmus szóhoz beküldött „marály" magyarítási javaslathoz.)

#12Kannibál Ante Portas

2022-10-11 16:45:42

Egy „gyöngyszembe" én is belebotlottam, íme: „fényedék: azon állapot, hogy vmi sima és fénylő/ragyogó fölszínű". Mindezt a blank magyarítandó szóra beküldött „fényedékes" (ajjaj...) javaslatnál. No comment.

#13Palatino

2022-09-24 23:03:48

Ha már az úgymond elmebajos definícióknál tartunk.... Íme egy, a magyar nyelvben egyébként sohasem használt, tehát a jelen honlapon teljesen tájidegen "Wegwerfkultur" magyarításra feltett szótól: "jóléti kultúra, amelyben eldobatnak újrafölhasználható és/vagy továbbfölhasználható tárgyak fölöslegesség vagy kényelmesség miatt, ném". Valószínűleg folyamatosan fogalmazásgátlót szed a kedves klubtárs, vagy csak egyszerűen hülyéskedik velünk. Tényleg valamiféle generális felülvizsgálatra lenne itt szükség és nem csak a magyarítások és példamondataik, hanem a feladott szavak és szócikkeik körében is.

#14AnnaManna

2022-09-20 04:44:11

Egy veretes példamondat, éspedig a liquor címszóhoz beküldött "italzat" magyarítási javaslathoz: "italzat: ízelmes, finélyes ital, édesített és zamályosított finélyes ital, orvosság tulajdonságú oldat" Nincs itt valamiféle moderáció vagy cenzúra, tess' mondani, ami az ilyen elmegbeteg marhaságokat kiszűrné innen?

#15bakker

2022-01-11 02:32:54

Beküldője szerint "A minősély jelentménye: személy vagy dolog jellegzetes (általában pozitív) tulajdonsága." (Kvalitás magyarítandó szóra adott "minősély" javaslat, példamondat.) Nem semmi.

#16Bonifác

2021-12-09 01:47:21

Mit jelent, mi a fene az a "minősély" ebben a példamondatnak szánt, egyébként is elmebeteg fogalommeghatározásban? Újabban már a címmagyarázatot vagy a példamondatot is ilyen béna újmagyarul adjuk meg?

#17Bonifác

2021-11-23 01:53:52

Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Egy példamondat (címszó: magnificus, magyarítási javaslat: nagylagos): "nagylagos = ami benyomást kelt tökéletes minősélyeivel (=kvalitásaival), ami/aki rendkívüli minősélyei révén érvényesül." Kell még valamit mondanom Ildikó?

#18Bonifác

2021-06-05 22:47:36

Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Egy példamondat (címszó: hammer, magyarítási javaslat: vertyű): "vertyű: szerszám, melynek közvetve vagy közvetetlenül ható ütéseivel más tárgy idomítását (kovácsolás) vagy vmely más tárgynak vmely harmadik tárgyba való behatolását (vertyűzés) célozzuk." Kell még valamit mondanom Ildikó?

#19Bonifác

2021-06-04 01:20:13

Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Egy példamondat (címszó: velleitás, magyarítási javaslat: akarolat): "akarolat: váratlan (és kellemetlen) történés/esemén (sic!) : cselekvésig való eljutáshoz nem elég erős kívánság/óhaj/vágy vagy hajlandóság." Kell még valamit mondanom Ildikó?

#20Bonifác

2021-06-03 00:26:36

Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Egy példamondat (címszó: incidens, magyarítási javaslat: esezet): "Az esezet érteménye: váratlan (és kellemetlen) történés/esemény, vmely tevékenység folytán fölmerülő nehézség." Kell még valamit mondanom Ildikó?

#21Bonifác

2021-06-02 03:46:37

Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Egy példamondat (címszó: delícia, magyarítási javaslat: élvely): "Az élvely (=deliciae) jelentménye: gyönyör, gyönyörüség, érzéki élv, az élvelyes érteménye: gyönyörködtető és finom tárgyak, melyek érzéki élvet nyújtanak." Kell még valamit mondanom Ildikó?

#22Papageno

2020-05-22 20:54:57

Reméljük, jövője is van.

#23hun

2013-02-09 19:48:26

A magyar nyelvű elemi iskolát csak 1868-tól tették kötelezővé. A latinbetűs olvasás- és írástudatlanság szinte általános volt Kazinczy (1759-1831) idejében. Mátyás király idejét leszámítva hol a latin, hol a német volt a hivatalos nyelv a régi Magyarországon. Az 1840 május 13.-án befejeződött országgyűlés tette a magyar nyelvet az országgyűlés, a helytartótanács és az udvari kamara hivatalos nyelvévé.

#24Áron

2013-01-05 04:00:00

Gyakran éri a vád a Habsburg-Lotharingiai dinasztiát, hog az ő ösztönzésükre "alkották meg" nyelvészeink a finnugor nyelvrokonságot, hogy megtörjék a magyarságot. Ennek azonban pont az ellenkezője igaz, a finnugristák általában mindig a királyellenesek oldalán álltak. Íme egy kis összefoglaló a Habsburgellenes finngristákról Szamosközy István (1570-1612): a Habsburgellenes Bocskai István udvari történetírója, ő veti fel elsőként az obi-ugor nyelvek és a magyar rokonságát. Sajnovics János (1733-1785): a finnugor nyelvrokonság megalapítója, szabadkőműves Mária terézia uralkodása idején, aki mély ellenszenvvel viseltetett a maszonok iránt. Gyarmathi Sámuel (1751-1830): Sajnovics pártfogoltja, szabadkőműves, mikor I. Ferenc uralkodik - aki betiltja a szabadkőművességet. Toldy Ferenc (1805-1875): A magyarországi finnugrisztika megalapításának ösztönzője, az Athenaeum elinditójaként a liberalizmus terjesztője. Hunfalvy Pál (1810-1891): képviselőként részt vesz az 1848-49-es forradalmi országgyűléseken. A ő pártfogoltja Budenz. Barna Ferdinánd (1825-1895): Erdélyben önkéntes nemzetőrként részt vesz a forradalomban. Szarvas Gábor (1832-1895): Nemzetőrnek jelentkezett az 1848-49-es forradalom idején (fiatal kora miatt elutasították). Beke Ödön (1883-1964): A Tanácsköztársaság és a II. Magyar Népköztársaság támogatója. Ők a finnugrizmus krémje, láthatjuk tehát, hogy a finnugor nyelvrokonságot éppenhogy a Habsburg-ellenesek pártolták, támogatták. Az orientalista Vámbéry Ármint például mindig szívesen látták a királyi udvarban, az 1910-ben alapított Turáni Társaság elnökségében pedig egy Habsburg is, József Ferenc királyi herceg is helyet foglalt. A Habsburg-Lotharingiai dinasztia tagjai Árpád fejedelem (és így Atilla nagykirály) leszármazottjai, az ő ereikben is hun vér folyik, nem volt okuk elvenni tőlünk a hunságunkat. A finnugrizmust éppenhogy a Habsburgok ellenségei karolták fel.

#25far severö sapirico

2011-06-22 13:30:41

Itt elsődlegesen azzal a múltszázadi politikailag lekártyázott dologgal szemben kell egy linguistának a véleményét kifejteni , hogy igaz-e az a baromság , hogy a magyarság csakis finn-ugor eredettel rendelkezik . Tudományos kutatások mutatják , hogy a magyarok elődei már akkor használtak perzsa képzőket ( ötVEN , hatVAN , hetVEN , nyolcVAN , kilencVEN , stb ) suffixátumokat , amikor a helvő testvéreink még az apjuk zacsójában sem voltak ( Ángyás Béla ). A magyar nyelv múltját csak INTELLIGENCIA értékelheti , vagyis a nyelvészek egy része . Ebből a démosz-krakikus , ógörög agoralátószögből szabad csak hozzákezdeni a dolgot .

 

Új hozzászólás

Beküld