A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 15224 magyarítás érkezett 13333 idegen szóra.

keresem

Fórum > A magyar nyelv múltja

#1Bonifác

2021-06-05 22:47:36

Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Egy példamondat (címszó: hammer, magyarítási javaslat: vertyű): "vertyű: szerszám, melynek közvetve vagy közvetetlenül ható ütéseivel más tárgy idomítását (kovácsolás) vagy vmely más tárgynak vmely harmadik tárgyba való behatolását (vertyűzés) célozzuk." Kell még valamit mondanom Ildikó?

#2Bonifác

2021-06-04 01:20:13

Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Egy példamondat (címszó: velleitás, magyarítási javaslat: akarolat): "akarolat: váratlan (és kellemetlen) történés/esemén (sic!) : cselekvésig való eljutáshoz nem elég erős kívánság/óhaj/vágy vagy hajlandóság." Kell még valamit mondanom Ildikó?

#3Bonifác

2021-06-03 00:26:36

Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Egy példamondat (címszó: incidens, magyarítási javaslat: esezet): "Az esezet érteménye: váratlan (és kellemetlen) történés/esemény, vmely tevékenység folytán fölmerülő nehézség." Kell még valamit mondanom Ildikó?

#4Bonifác

2021-06-02 03:46:37

Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Egy példamondat (címszó: delícia, magyarítási javaslat: élvely): "Az élvely (=deliciae) jelentménye: gyönyör, gyönyörüség, érzéki élv, az élvelyes érteménye: gyönyörködtető és finom tárgyak, melyek érzéki élvet nyújtanak." Kell még valamit mondanom Ildikó?

#5Papageno

2020-05-22 20:54:57

Reméljük, jövője is van.

#6hun

2013-02-09 19:48:26

A magyar nyelvű elemi iskolát csak 1868-tól tették kötelezővé. A latinbetűs olvasás- és írástudatlanság szinte általános volt Kazinczy (1759-1831) idejében. Mátyás király idejét leszámítva hol a latin, hol a német volt a hivatalos nyelv a régi Magyarországon. Az 1840 május 13.-án befejeződött országgyűlés tette a magyar nyelvet az országgyűlés, a helytartótanács és az udvari kamara hivatalos nyelvévé.

#7Áron

2013-01-05 04:00:00

Gyakran éri a vád a Habsburg-Lotharingiai dinasztiát, hog az ő ösztönzésükre "alkották meg" nyelvészeink a finnugor nyelvrokonságot, hogy megtörjék a magyarságot. Ennek azonban pont az ellenkezője igaz, a finnugristák általában mindig a királyellenesek oldalán álltak. Íme egy kis összefoglaló a Habsburgellenes finngristákról Szamosközy István (1570-1612): a Habsburgellenes Bocskai István udvari történetírója, ő veti fel elsőként az obi-ugor nyelvek és a magyar rokonságát. Sajnovics János (1733-1785): a finnugor nyelvrokonság megalapítója, szabadkőműves Mária terézia uralkodása idején, aki mély ellenszenvvel viseltetett a maszonok iránt. Gyarmathi Sámuel (1751-1830): Sajnovics pártfogoltja, szabadkőműves, mikor I. Ferenc uralkodik - aki betiltja a szabadkőművességet. Toldy Ferenc (1805-1875): A magyarországi finnugrisztika megalapításának ösztönzője, az Athenaeum elinditójaként a liberalizmus terjesztője. Hunfalvy Pál (1810-1891): képviselőként részt vesz az 1848-49-es forradalmi országgyűléseken. A ő pártfogoltja Budenz. Barna Ferdinánd (1825-1895): Erdélyben önkéntes nemzetőrként részt vesz a forradalomban. Szarvas Gábor (1832-1895): Nemzetőrnek jelentkezett az 1848-49-es forradalom idején (fiatal kora miatt elutasították). Beke Ödön (1883-1964): A Tanácsköztársaság és a II. Magyar Népköztársaság támogatója. Ők a finnugrizmus krémje, láthatjuk tehát, hogy a finnugor nyelvrokonságot éppenhogy a Habsburg-ellenesek pártolták, támogatták. Az orientalista Vámbéry Ármint például mindig szívesen látták a királyi udvarban, az 1910-ben alapított Turáni Társaság elnökségében pedig egy Habsburg is, József Ferenc királyi herceg is helyet foglalt. A Habsburg-Lotharingiai dinasztia tagjai Árpád fejedelem (és így Atilla nagykirály) leszármazottjai, az ő ereikben is hun vér folyik, nem volt okuk elvenni tőlünk a hunságunkat. A finnugrizmust éppenhogy a Habsburgok ellenségei karolták fel.

#8far severö sapirico

2011-06-22 13:30:41

Itt elsődlegesen azzal a múltszázadi politikailag lekártyázott dologgal szemben kell egy linguistának a véleményét kifejteni , hogy igaz-e az a baromság , hogy a magyarság csakis finn-ugor eredettel rendelkezik . Tudományos kutatások mutatják , hogy a magyarok elődei már akkor használtak perzsa képzőket ( ötVEN , hatVAN , hetVEN , nyolcVAN , kilencVEN , stb ) suffixátumokat , amikor a helvő testvéreink még az apjuk zacsójában sem voltak ( Ángyás Béla ). A magyar nyelv múltját csak INTELLIGENCIA értékelheti , vagyis a nyelvészek egy része . Ebből a démosz-krakikus , ógörög agoralátószögből szabad csak hozzákezdeni a dolgot .

 

Új hozzászólás

Beküld