A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 15224 magyarítás érkezett 13340 idegen szóra.

keresem

Fórum > Honlap

#1Papageno

2021-09-22 17:00:55

T. Admin! A Honlap "Szabályok" fülén közzétett irányadó szabályzat 9. pontja ekként rendelkezik: "A honlap szerkesztői fenntartják a jogot, hogy: - a magatartási illemet sértő szavakat és bejegyzéseket, valamint - a fölösleges vagy értelmetlen szómagyarításokat eltávolítsák, és a honlap ésszerű működését akadályozó felhasználókat letiltsák." Kérem annak szíves vizsgálatát, hogy a "zambó" címszó alatti #1, #8, #11, #14, #20, #23, #25, #27, #34 és #37 jelű hozzászólásokkal közreadott - különös figyelemmel a #1-re és #25-re - ízetlen, kegyeletsértő és rasszistába hajló viccelődés, illetőleg annak bántó, sértő mentegetése és relativizálása mennyiben valósítja meg a hivatkozott szabályozási hely (1) francia bek.-ben lefektetett magatartási normasértést, illetőleg mennyiben lehet indokolt a hivatkozott normaszöveg utolsó fordulatával írt szankció alkalmazása. A Honlap rangja, szellemi nívója és szellemisége megköveteli, hogy az ilyen esetek mellett ne menjünk el szó nélkül, és alapos vizsgálat tisztázza, bárki megsérthette-e a a jogszerű és etikus működés szabályait. Ha igen, nincs helye közöttünk.

#2Kannibál Ante Portas

2021-04-09 20:04:04

A lenti javaslatok nyomán, vagy attól esetleg függetlenül, de az utóbbi időben örvendetesen apadni látszik a honlapot korábban elöntő obstrukciós troll áradat. Úgy tűnik, visszanyeri jogait maga a szómagyarítás. A medve bőrére innunk még korai lenne, de talán lehetünk mérsékelten optimisták.

#3Pásztor István

2021-03-20 20:20:02

Én fenntartva javaslataimat még egy kiegészítést fűznék hozzájuk. Nos, technikailag kiküszöbölendőnek tartom, és megfontolásra ajánlom kizárni, hogy egy munkállomásról több néven is lehessen hozzászólni1, akár a fórumon, akár az egyes szókikkeknél. Ez szerintem informatikailag megvalósítható. Így elejét vehetnénk a névhamisításoknak, amikor is valaki más nevén ír be bármit is a közös felületre. Főleg olyat, amit az illető utóbb sérelmezne. (Úgy tűnik sajnos, szomorú, de erre is volt példa az utóbbi hetekben.) Másrészt legalább a nickek szintjén beazosíthatóvá válnánk egymás számára és nem lehetne identitásunkat folyton-folyvást váltogatni. Ez talán visszafogna egyeseket a nyilvánvaló trollkodástól.

#4Pásztor István

2021-03-07 00:23:05

Én tisztelettel változatlanul azt szorgalmazom, mi több kérem, hogy Honlapgazdánk szíveskedjék sürgősen lépni és korlátozza valahogyan az egy munkállomásról, illetve egy telefonról beküldhető hozzászólások, magyarítandó szavak és magyarítási javaslatok havi, heti vagy napi számát. Ellenkező esetben tovább árad ránk és maga alá temet bennünket néhány önjelölt falkavezér nyelvművelő társunk rosszindulatú, de minimum bántóan kotnyeles és kukacoskodó megnyilvánulásainak áradata. Kommentek, szómagyarázatok, egyéb megnyilvánulások formájában. A belső klíma pedig tovább romlik. Számosan, közöttük több nagyon kreatív magyarítótársunkkal, éppen ezért hagytak fel a Honlap aktív követésével. S ha minden marad így, ahogyan van, sok-sok év és több száz hozzászólás, magyarítandó idegen szó és magyarítási javaslat beküldése után - nem kis szomorúsággal - jómagam is ezt tervezem tenni.

#5Pásztor István

2021-02-28 23:00:36

Jómagam támogatnám egyrészt, hogy a befogadásnál a hozzászólások és a magyarítási javaslatok számát - csatlakozva a tárgyban több előttem megszólalóhoz - időszakonkénti felső korláthoz kössük, másrészt, hogy a t. Honlapgazda szerezzen a jelenleginél sokkal szigorúbban érvényt a saját maga alkotta részvételi szabályoknak. Az előbbit azzal indoklom, hogy tényleg szügyig gázolunk a levélszemétben, egyes dominanciára törő magyarítótársaink egója időnként kommentáradat formájában, rákos daganatként telepszik rá a honlapra. A magyarítások száma pedig nőttön nő, ezek a mennyiségüknél fogva egyfajta sajnálatos hígulást mutatnak. (Szignifikánsan romlik e tekintetben a helyzet.) Van változatlanul sok jó ötlet, de a gaz benövi őket. A szabályokhoz való konzekvens ragaszkodást pedig azért tartanám üdvözlendőnek, mert azok meggyőződésem szerint alapvetően helyesek és ha mindenki betartaná őket, végső soron termékenyebbek, tehát eredményesebbek lennénk. Jelenleg azonban a szabályok szigorú felvigyázás híján kijátszhatóak, többen élnek is ezzel, és az esetek egy jelentős számában olyan szavak érkeznek magyarításra és olyan írásmóddal, melyeknek az égvilágon tényleg semmi közük a magyar nyelvhez. A szabályainak figyelmen kívül hagyó bejegyzéseket szigorúan törölni kell, az elkövetőket, horribile dictu nyilvánosan, figyelmeztetni kell. A visszaeső, a szabálykövetésre képtelen magyarítótársainkat pedig határozott időtartamra vagy akár örökre ki kell tiltani (zárni) a játékból. Időnként egy-egy halk, erőtlen, pársoros moderátori figyelmeztetés a fórumon ma már édeskevés. Sajnos több kell. Megköszönöm, ha mindezekkel értő fülekre találok. Megbántani nem állt szándékomban senkit. Tisztelettel, P. I.

#6Kannibál Ante Portas

2021-02-03 20:59:58

Magyarítsunk inkább! Elönt bennünket a kommentszemét, Dunát tudunk rekeszteni a millió okoskodó megjegyzéssel, fontoskodó kiegészítéssel, a kéretlen és fölösleges magyarázatokkal, ugyanakkor kevés a jó magyarítási javaslat. Megoldás: ne kommentáljunk l’art pour l’art, ne tegyünk érdektelen hozzáfűzéseket, ne akadékoskodjunk, ne kukacoskodjunk, ne gúnyolódjunk más magyarítókkal és valóban: ne korrektorkodjunk! Nem ez a dolgunk. Magyarítsunk inkább!

#7Papageno

2021-01-21 21:34:47

Részlet egy mai, a „likőr" magyarítandó szóhoz érkezett hozzászólásból: „...helytelenítem, hogy az utóbbi időben valamiféle hibavadász fórummá alakultunk át. Ahol a kommentelők rendre egymást igazítják helyre és oktatják ki. Vagy a szójegyzeteken élcelődnek, időnként a kákán is csomót keresve. Ehelyett jobbnál jobb magyarítási javaslatokkal kellene előállnunk. Egymást bátorítanunk, erősítenünk, elismernünk egymás jó ötleteit, megoldásait. Kritika gyanánt pedig minden szónál ott a nem gomb. Így születhetnek jó magyarítások. A folytonos morgolódásból nem. A torzsalkodásból, a sok fricskából, odamondogatásból, odaszúrásból még kevésbé."

#8Kannibál Ante Portas

2020-11-30 22:09:12

Persze, rendben van, hogy a Szómagyarító nem szótár, és hogy olyan idegen szavakat kell feladni magyarításra és olyan helyesírással, melyek teljes körűen megfelelnek a Manyszi elvárásainak. (Bár változatlan a kérdés, ha senki nem küldene be új idegen szavakat, egy idő után mit magyarítanánk?) Viszont arra az újkeletű problémára is megoldást kellene találni, hogy mostanában valaki folyamatosan teleszemeteli a Honlap Friss hozzászólások rovatát. Hol az említett előírások kapcsán reagál hisztérikusan, hol a beérkezett magyarításokat "köpködi", hol egyéb, ex cathedra megállapításokat tesz. Mindezt az egyes címszavaknál, új hozzászólásként. Általában nyersen, kioktatóan, fölényeskedve, fittyet hányva az elvárható kulturált és etikus magatartásra. Különböző nickname-ek alatt szakmányban küldi a néhány szavas bölcsességeket. Ezzel a jelenséggel nem lehetne kezdeni valamit? Például, hogy hetente hozzászólást is csak egyet (esetleg kettőt-hármat) fogadjon be a rendszer ugyanattól a felhasználótól?

#9Berta Anna

2020-11-28 05:27:12

Én egyetértek azzal, hogy szómagyarító nem idegen szavak szótára, különösen nem idegen szavak kiejtési szótára. (Bár a magyarítandó szavakat azért valahogyan szükséges összegyűjtenünk.) Azzal is egyetértek, hogy a szómagyarító nem latin, angol, francia, német stb. szótár. Azzal is maximálisan, hogy kérik, ne írjunk be a magyarban egyáltalán nem használt, soha fel nem bukkant idegen szavakat. Ám kérdezem, a Manyszi miért nem szerez mindezeknek érvényt? Törölni kell azokat a magyarításra beírt szavakat, melyek 1. nem részei a idegen szavakként a magyar szókincsnek, 2. ki se nagyon tudjuk mondani őket, még fonetikai sorvezetővel sem nagyon, 3. a magyar nyelv szabályainak nem alávethetőek (nem ragozhatóak, többes számba ne tehetők, stb.) 4. semmilyen érdek nem fűződik ahhoz, hogy ne diszkvalifikáljuk őket (nem régi mesterségek megőrzendő szakkifejezései, nem magyarításra szoruló tudományos szakszókincs tészei, nem mostanában felbukkant jelenségek idegen fogalmainak implementálásáról van szó, stb.) A héten e körül néhány félresikerült beírt címszó alatt heves polémia alakult ki a szómagyarító. Ezzel nagyjából körvonalazódik is az inkriminált törlendő lista....

#10Pásztor István

2020-11-22 19:09:48

Az utóbbi 1-2 napban érkezett megint néhány nehezen komolyan vehető, sőt kifejezetten barátságtalan magyarítási javaslat (sparrow itt uralkodott, bmátyás, aki noch dazu a példamondat szerint állítólag egy "kipás köcsög", bálint konc, stb.). Nem biztos, hogy a kitűzött nemes célok érdekében. Sokkal kevésbé legalábbis, mint amikor valaki idegen szavak szótáraként is tekintve a honlapra magyarításra beküld - évek alatt - akár több száz, a magyar beszédben igenis használatos idegen szót. Ilyen lennék ugyanis én is. Pásztor I.

#11Smurfette

2020-11-21 23:19:36

Hát igen... Ha nincs magyarítandó szó, nincs fürdőzés a "szócsinálmányokban". Ám fölösleteg dologély olyanony szavadékokat beküldözgetend, melyek olyannyirand, azaz teljesér idegenetegek a magyaronc nyelvhasznolonnokok számára, hogy többességük sajnálatag módozaton életnekében nem hallottá egyiket sem.

#12Kannibál Ante Portas

2020-11-20 18:34:01

Furcsállom a dolgot. Ha nem küld be senk idegen szavakat, mit akarunk magyarítani? Na jó, ahol még a kiejtést is külön kell jelölni, annyira ismeretlen a magyarban, ott megértem a kritikát. Azt is osztom, hogy tartsa magát mindenki az elvárható kulturált és etikus magatartás szabályaihoz. De hogy nem vagyunk "idegen szavak szótára"...?

#13Manyszi

2020-11-19 06:35:55

Tízéves szómagyarítónkat kedveljük. Részben nyelvi játék, hadd fürdőzzenek az érdeklődők a "szócsinálmányokban", részben rendkívül fontos gesztus: igenis beszéljünk magyarul (ha lehet). Viszont egyesek túllőnek a célon - talán nem értik a célt. 1. A szómagyarító nem idegen szavak szótára. Különösen nem idegen szavak kiejtési szótára. 2. A szómagyarító nem latin, angol, francia, német stb. szótár. Kérjük, hogy ne írjanak be a magyarban egyáltalán nem használt, soha fel nem bukkant idegen szavakat. Azt föl sem vetjük, hogy mindenki tartsa magát az elvárható kulturált és etikus magatartáshoz, mert az ilyen bejegyzéseket moderáljuk (helyből töröljük). Viszont a teljesen értelmetlen bejegyzéseket is. Kérünk mindenkit, hogy a kitűzött nemes célok érdekében használja a szómagyarítót! Manyszi

#14Görög Márton

2020-09-17 17:04:57

Köszönöm, még ma javítom. Illetve leprogramozom, hogy ne lehessen a címszóval megegyező változatot rögzíteni.

#15Kannibál Ante Portas

2020-09-16 16:32:06

Egy magyarítandó szó magyarításaként tréfás kedvű magyarítótársunk beküldte a magukat, a magyarítandó szavakat. Nem is keveset. Ekcéma magyarítása ekcéma, aroma magyarítása aroma nála, stb. Mindezeket vicceskedő példamondatokkal kísérve. Javaslom ezen "magyarításokat", mint komolyan nem vehetőket, vegyük le a listáról. Nem köteles senki ebben a játékban részt venni, de ne rontsuk el - kérném - mások szórakozását. Még akkor sem, ha mindnyájan tudjuk, bizonyos igen-igen meggyökeresedett idegen szavakat, pl. az ekcéma és az aroma is valószínűleg ilyen, akkor sem fogunk tudni megmagyarítani, ha a fejünk tetejére állunk. Akinek viszont van kedve kísérletezni, hadd tegye, ne trollkodjunk vele, ne vegyük el a kedvét és ne tegyük nevetség tárgyává!

#16Pásztor István

2020-09-06 00:38:54

A teve olyan ló, melyet egy bizottság előzetesen gondosan megtervezett. Én azt javasolnám, ne próbáljunk meg szuperparipát tervezni, mikor van egy nagyon is szerethető lovunk. Még a végén egy teve sül ki a dologból. Nincs ugyanis olyan rendszer a világon, amit ne lehetne megügyeskedni. Kérdés, ha ennek kiiktatására generálisan megváltoztatjuk magát a rendszert, nem öntjük-e ki a fürdővízzel a gyereket. Én tartok tőle, igen. Ez a szómagyarító szakkör így jó, ahogy van. Pásztor I.

#17Görög Márton

2020-09-05 23:41:30

A juttatás kosarat visszaállítottam, elnézést a téves módosításért! Sajnos tekintve a kijátszott pontozást, illetve a reklámcélú/sértő/eltévedt magyarításokat nem tehetjük meg, hogy a gyeplőt bedobva moderálás nélkül hagyjuk az oldalt. Nyilván nekem is öröm, ráadásul könnyebbség is lenne, ha nem kellene ezzel küzdenem. Célunk, hogy a jó szándékú ötletek és szavazatok megtartása mellett tarthassuk épen a weboldalt. Felmerült például, hogy valós nevet és ellenőrzötten létező email címet megadva lehessen csak javaslatot tenni - esetleg a szavazást is valahogy regisztrációhoz kötni. Mérlegelni kell, mert hiába tenné védettebbé az oldalunkat, ugyanakkor ez biztosan sok egyszeri látogatót fosztana meg a könnyű bekapcsolódás lehetőségétől.

#18Pásztor István

2020-09-05 22:15:34

Kár a juttatás kosárért, remek magyarítás volt. Az adott címszót tekintve messze a legjobb. Jómagam nem örülök a hasonló "pontlevonásoknak", szubjektívnek és önkényesnek tűnik ugyanis számomra az eljárás. Félő, hogy a fürdővízzel kiöntjük a gyereket. Lehetséges lenne közzétenni egy listát azokról az esetekről, ahol hasonló módon törölt az operátor szavazatokat? Tanulságokkal szolgálhatna mindnyájunk számára... Köszönettel: Pásztor István, a szomagyarito.hu lelkes követője

#19Görög Márton

2020-09-03 05:29:59

Voltak olyan magyarítások, amelyek a környezetükhöz képest hihetetlenül sok pozitív, és esetenként akár 0 negatív szavazatot kaptak. Egy 400 : 0-ás arány pl itt a bíbes-re (http://szomagyarito.hu/szocikk.php?id=14875) nem reális, valami trükközésre utal. Valaki, a szerzője vagy más megpatkolta a pontozást. Ez nem is lenne önmagában baj, de pl a heti legjobb magyarításokat is a szavazatok alapján küldi ki a hírlevélben az oldal, és nem szeretnénk ott olyanokat ajánlani mások figyelmébe, ami nem érdemli meg, ami csalással kerül a legjobbak közé, nem pedig szélesebb népesség egyetértése miatt. Az ilyen trükközések kiszűrésére vannak módszerek, pár év kihagyás után különösen elkeztem figyelni ezeket. Egyáltalán nem cél a valós pontozások megváltoztatása, az egyetlen cél a nem valós szavazatok visszaszorítása. Eddig viszonylag kevés szónál kellett közbeavatkozni. Ha olyannál is módosításra került a szavazás, amit tényleg a közösség adott össze egyesével, azt őszintén sajnálom! Igyekszem nagyon körültekintően, és csak a legszükségesebb esetekben eljárni.

#20Smurfette

2020-09-03 04:06:56

A "cafeteria" címszó alatt a "juttatás kosár: magyarítmány mögül eltűnt több száz igen szavazat. Ezeket miért kellett törölni? Vagy technikai hibáról van csak szó?

#21Görög Márton

2020-08-14 00:16:31

A számláló a közelmúltig az összes beküldött címszót és magyarítást tartalmazta, most már csak azokat, amik most is láthatóak a honlapon. A téves, rosszindulatú, ismétlődő tartalom miatt törölteket már nem.

#22Smurfette

2020-08-14 00:11:18

A nyitólapon az áll, hogy az oldalon 2020. július 13-án 10.455 idegen szóra 14.294 szómagyarítás található. Ehhez képest a mai napon ugyanitt 9.701 idegen szóra 13.330 szómagyarítás található. Hová lett több mint 700 idegen szó és hová lett közel 1000 magyarítás?

#23Görög Márton

2020-07-20 08:26:55

Szintén újdonság a facebook-os megoszthatóság. Reméljük, aki nem használja, annak sem zavaró!

#24Görög Márton

2020-07-20 08:25:33

A közösség erejét kihasználandó most már egy kattintással jelezhetik a szerkesztőknek, ha valamelyik javaslat sértő / komolytalan / eltévedt. Köszönjük segítségüket!

#25Görög Márton

2020-07-19 08:42:43

Hosszú idő után újraindul a háromféle hírlevél (címszóra, kategóriára, heti legjobbakra feliratkozás), elnézést a kimaradásért!

#26Gover V.

2020-06-18 22:20:33

Törölték a magyarításra váró szavak listájáról a genderlobbit. Ezek szerint mégis csak van ilyen, hogy genderlobbi.

#27Görög Márton

2020-05-30 06:32:02

Kedves István, köszönöm, a 3 legkomolytalanabbat máris töröltem!

#28Pásztor István

2020-05-30 03:26:56

Kaptunk megint, ezúttal a "hamburger" címszóhoz pár (?) nehezen komolyan vehető "szójavaslatot" és hozzászólást ma. Nem hiszem, hogy jóhiszemű magyarítótársunk tollából. Kérdezem ismét a Honlap tisztelt Illetékeseit, amennyiben egyetértenek vele, lehetséges lenne ezeket is felülvizsgálni, és az oda nem illőket eltávolítani? Honlapunk reputációja forog kockán, ha elönt bennünket a nyilvánvaló szenny. Tényleg kár lenne érte. Köszönöm előre! Pásztor I.

#29Görög Márton

2020-05-10 18:41:17

Kedves István, Nagyon köszönöm a jelzést, már töröltem is!

#30Pásztor István

2020-05-10 18:06:10

Kaptunk a minap megint, ezúttal a "normalerweise" címszóhoz, egy oda nem illő, kereskedelmi célú hozzászólást. Ráadásul nem is magyar nyelven. Angolul. Kérdezem a Honlap tisztelt Illetékeseit, amennyiben egyetértenek vele, lehetséges lenne azt onnan eltávolítani? Köszönöm előre! Pásztor I.

#31Smurfette

2020-05-06 01:15:34

Hát nem! Éppenhogy azt jelenti, hogy összesen 9806 (9820) idegen szót küldtek be az olvasók magyarításra, és ebből 4253 (4267) szó magyarítására egyelőre NEM érkezett be javaslat.

#32Papageno

2020-05-05 17:13:18

... ami úgy értendő ugyebár, hogy összesen 9806 idegen szót küldtek be a honlap követői úgymond magyarításra, és ebből 4253 szóra érkezett be (egy vagy több) új szó javaslat? Ha így van, a két szám a mai napon 4267 és 9820.

#33Smurfette

2020-05-02 16:04:57

Ebben az órában 4253 idegen szó vár még szómagyarításra 9806 beküldött mellett.

#34Pásztor István

2019-12-20 00:09:38

Én is egy gyakori látogató (aktív hozzászóló, szómagyarító, magyarítandó szót beküldő, stb.) lennék, tisztelettel. És én is azt remélem, ez nem baj. Sőt... Viszont az alkalmat megragadva boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!

#35Kannibál Ante Portas

2019-12-14 00:02:35

Mee too

#36Vendor

2019-12-09 03:29:49

Jómagam is egy ilyen aktív látogató vagyok. Remélem, nem baj. Eddig 8500 szót küldtünk be magyarításra mi így, mindannyian. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Van még beküldenivaló idegen szó, kifejezés bőven. Aztán hajrá, alkossunk helyettük magyar szavakat!

#37Görög Márton

2019-09-12 05:11:49

2-3 nagyon aktív látogató írja őket napi rendszerességgel, leginkább a-, és h-betűs szavakat :)

#38Ország Balázs

2019-09-11 20:18:54

Kedves szerkesztők! Egy-két szót írhatnának, hogy mitől ugrott meg hirtelen a magyarítatatlan szavak száma. Vannak elképzeléseim, de hallani szeretném első kézből is. (Bocs, a képzavatért.)

#39Ország Balázs

2017-01-19 21:00:44

Köszönöm!

#40Ország Balázs

2017-01-16 18:42:06

Nagyjából megismételném a kérést, csak most beszabadult egy sor fajmagyar is.

#41Ország Balázs

2016-11-30 19:51:24

Kedves karbantartók! Nem lehetne a "mesterkélt" és a "tűéles" állítólag idegen szavakat elküldeni melegebb éghajlatra? Amúgy nagyszerű kis honlap!

#42Görög Márton

2016-03-03 18:29:14

Kedves Ly, Köszönöm, takaritottam.

#43Ly

2016-03-03 11:21:04

Kedves Honlapgazdák! Valakik teleszemetelték a honlapot a legfrissebb, értelmetlen bejegyzéseikkel, jól jönne egy kis takarítás.

#44Ly

2016-01-03 10:12:53

A hozzászólásoknál megjelenő időpont 9 órával siet a beírás tényleges idejéhez képest.

#45Ly

2016-01-03 02:19:06

Köszönöm a javítást!

#46Ly

2016-01-02 12:26:18

Kedves Szerkesztők! Magyarítás céljából felvettem a "dronie" címszót, amit valaki kijavított a hibás "drón" címszóra (legfeljebb "dróni" lehetne a szelfi mintájára). Adminisztrátori vagy szerkeztői jogúnak kellett lennie, mert átlagos felhasználó nem tehet ilyet. Kaphatok rá választ, hogy miért történt ez?

#47Admin

2014-05-02 03:46:02

Szomorúan tapasztaltuk, hogy hatéves működésünk után első alkalommal most, 2014-ben elérte oldalunkat (is) a komolytalanság, sőt a bántó intolerancia. Ezért a honlapról a bántó tartalmat hamarosan töröljük, és felhívjuk a honlap látogatóit a korrekt viselkedésre.

#48Áron

2014-03-28 17:14:32

A Tanár Úrról megjelent egy fikázós cikk. http://www.nyest.hu/hirek/a-nyelvmuvelok-tudasarol

#49Görög Márton

2013-06-03 22:09:46

Kedves Zolnai István! A javaslat írójának neve jelenleg nem jelenik meg sehol az oldalon, eddig csak a legtöbb jó javaslatot tevő felhasználók nyitólapi megemlítésére használtuk. Az 'evél' javaslatot tevő nem adott meg teljes nevet.

#50Zolnai István

2013-06-03 19:09:14

Hátha itt választ kapok, mert az "evél" címszó alatt nem kaptam: Hol látszik, hogy a javaslatot ki tette? Bocsánat, de az "evél" szót én több mint 10 éve használom, erről annak idején Grétsy Lászlónak küldtem evelet, javaslatot, de sajnálatomra nem tartotta jónak. A "lapgép" szót is régóta használom, bár nem annyira rég, mint az evél szót. Zolnai István

#51agnes

2013-04-11 20:37:58

Nem szeretnék kukacoskodni, de ahogy körülnéztem az oldalon sok olyan szóhoz is kerestek/találtak olyan magyarítást, amely egyrész fülsértően rosszul hangzik, másrészt teljesen felesleges. Igazából nem értem, hogy olyan szavakra, melyeknek több magyar jelentése van, amiket használunk is, miért akarnak egy szót alkotni, ami esetleg minden jelentést lefed? Épp ettől szép a magyar nyelv, hogy ilyen változatos... De ez csak az én véleményem. Üdv mindenkinek!

#52Görög Márton

2013-01-10 05:06:20

Kedves Áron! Köszönöm szépen a hibák jelzését. Az elsőt, a lapozást javítottam. A nem mutatott magyarításokra tudsz egy példát mondani? Bizonyos magyarítások le vannak tiltva, de nem biztos, hogy Te is pont ilyennel találkoztál. Köszönöm még egyszer!

#53Áron

2012-12-06 06:42:20

Tisztelt Admin! Három bugot, hibát vettem észre a honlapon: nem lehet lapozni a 'Magyarítatlan szavak' és a 'Legújabb magyarítások' oldalakon. Ha megpróbálom, mindkét esetben az 'A betűvel kezdődő címszavak és magyarítások' című oldal jön be. Illetve egyes oldalakon nem látszanak bizonyos magyarítvány-javaslatok. Ha újra el szeretném küldeni, akkor ezt írja ki: "A megadott változat már szerepel ehhez a címszóhoz az adatbázisban, nem adható hozzá még egyszer". A hibákat több számítógépen is észleltem. Üdvözlettel, Áron

#54operator

2012-08-21 03:33:29

Most 5178 magyarítás van a rendszerben öt híján 2400 idegen szóra... Köszönjük.

#55operator

2011-05-04 22:46:27

2011. május 4. 22.43. Elértük az 1500 szót!!! Magyarításban pedig majdnem a dupláját. Pezsgődurranás.

#56operator

2011-04-27 12:04:16

Olyan érdekes, hogy valaki szükségét érzi annak, hogy bennünket nyelvrontónak tekintsen, és ezért sértő szavakat ír a honlapra. Töröltük!

#57operator

2011-04-19 16:27:56

A csúcstartó pendrive-szónál megjelentek udvariatlan bejegyzések, de egyelőre nem érik el azt a küszöböt, hogy töröljük őket. Eddig alig kellett valamit törölni a honlapon. A pendrive-nál valaki kéri, hogy esetleg regisztrációhoz kellene kötni a belépést. Nem szeretnénk. Nagy közösségi honlapot szeretnénk. Tudjuk, hogy a közösségekbe betolakodnak oda nem illő emberek is. Közösen szorítsuk rá őket a közösségi viselkedésre. Az pedig, hogy a színvonal, illetve a bejegyzések stílusa hullámzik, természtes.

#58operator

2011-03-19 18:40:45

Mi is észrevettük, hogy valaki/k blődségek beírásával és kamu szavazással igyekeznek hitelteleníteni a honlapot. Szabályzatunk értelmében ezeket már töröltük. Kérjük Honlaplátogatóinkat, hogy ha további ilyen beírásokat vesznek észre, itt jelezzék. A technika természetesen alkalmas a blődségeket beírók kiszűrésére, azonosítására, és letiltására is. Egyelőre csak töröltük a szabályzatellenes szavakat, beírásokat...

#59anna

2011-02-26 08:02:37

Gratulálok!!! Miért titokban Magyarorszában?? Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!

#60bugyorka

2011-01-01 15:10:57

Gratulálok a honlaphoz!

#61AG

2010-11-17 16:50:20

Valakinek át kéne néznie a szócikkeket, mert ez nem egy angol-magyar-latin szótár, és mert nincs értelme meglévő magyar szavakat újraalkotni!

#62kisokos

2010-11-17 15:24:38

A szómagyarítás egyes sorai összecsúsznak.

 

Új hozzászólás

Beküld