A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 19868 magyarítás érkezett 14622 idegen szóra.

keresem

Fórum > Nyelvújítás

#1Pásztor István

2022-08-28 20:12:37

Szerintem is tény, és ez örömmel tölt el, hogy a végeredmény nem rossz: valóban találni a kínálatban remek magyarítási javaslatokat (is). Szerintem is időarányosan szignifikánsan többet, mint úgy 4-5 éve lehetett. Nem írok példákat én sem, nem érett még meg a klíma rá itt nálunk. (Lásd előző hozzászólás!) Bár ezen a fronton is talán bizakodhatunk. Bizakodhatunk?

#2Papageno

2022-07-13 20:03:06

Ahogy nézem, változatlanul sok az elvi vita a magyartás körül. Bár még mindig néhány, a bölcsek kövét a kezében érző nyelvújító-nyelvmagyarító honlap-oligarcha dominálja a felületet saját ilyen-olyan elképzeléseivel a dologról, de a szóalkotás végeredménye terén látni biztató jeleket is. A megnövekedett számú szörnyszülött között nagy ritkán meg-meg csillan egy-egy drágakő is. Határozottan több, mint korábban. Ez pozitív. Nem írok példát, nem szeretném, ha a szekértábor-cicaharcokban akár csak egy is hiteltelenné válna.

#3Ország Balázs

2021-11-08 18:54:49

Nemrég került fel a Magyar Elektronikus Könyvtárba Kunoss Endre könyve az ő korában meghonosodott nyelvújítási szavakról.(Ujdon bővített szófüzér vagyis a tudomány, művészség, társalkodás és költészet szavainak jegyzéke. Tanulságos olvasmány és jó ihletforrás. https://www.mek.oszk.hu/22400/22499/22499.pdf

#4Gover V.

2021-10-27 22:16:09

Ez a °V° és idönként egyéb neveken is fel-fel bukkanó nyelvészkedö Mekk Mester teleokádta a Szomagyaritot a marhaságaival. Részben az okoskodó, ellentmondást nem türö, arogáns, kioktato kommentjeivel, részben a lent leirt módon, ipari mennyiségben elöállitott idiota magyaritásaival. Mely magyaritások voltaképpen nem magyaritások, pusztán bevett magyar képzös szavak uj képzövel ellátott torz változatai. Meg kéne ezektöl a Szomagyaritot tisztitani, az ipsét meg sürgösen eltanácsolni innen. Jelenlétével számos magyaritotársunkat visszatart attol, hogy részt vegyen enben az izgalmas nyelvi jatékban.

#5Gover V.

2021-10-08 17:24:08

Pontosan igy van

#6Berta Anna

2021-09-19 00:33:13

Pontosan! És így lesz, hála nekik..., az uralkodóból uralgó, a duzzadból duzzanyodik, a varrból varrol, a hullámzikból hullámlik, a változtatból változékol, a figyelből figyekezik, a fejlődikből fejlekezik, a késikből késedelmezik, a tisztelből tisztelményez, a kezelből kézményez, a bájból bájalom, a közösségből közöslet, a kikötből kikötményez, a rágalmazból rágalmányoz, az újítból újítmányoz, magyarázból magyarázmányoz, a tudatból tudallat, az ínyencségből ínyenclet, a hírből hírlet, az éhségből éhület, az övezetből övlet, a sóvárogból sóvályog, az utánzatból utánzék, a repedésből repeny, a vadból vadalmas, vadasztos, a bujából bujalmas, a finomból finalmas meg finomságos, a takaróból takarzat, a folyadékból folyazat, a tüneményből tünély, az őrizetből őrzelem, a kárból káralom, a higgadtságból higgadalom, az ajánlból ajánmányoz, a használból hasznít, a levezetésből levezetmény, a hiányból hiányék, hiánylat, a biztonságból biztonzat, a szerkezetből szerkezmény, az irányból irányag, a zuhanásból zuhalom, az álcázból áloz, az ízlelből ízlelelít, az istenből istenc, az undokból undonc, a fehérjéből fehérce, a töltésből tölteg, a jegyből jegyle, az alakból alakcsa, az érzékből érzelék, a hanyatlóból hanyatag, a bölcsből bölcsélyes, a szavalból szavalmányoz, a végzésből végzemény, az élvezetből élvély, a súlyosból súlyalmas, a gonoszból gonalmas, a fásultból fásulatos, az ártalmasból ártulatos, a bűnösből bűnönc, a lépésből lépvény, a csalásból csalzás, a sűrűségből sűrély meg sűrlet, züllésből züllemlés és züllemlet, dühből dühelem, képviselőből képviselész, képviselnök, zavarból zavol, származtatból származít, hátrányból hátralom, határból határma, az osztályból osztulat, csemegéből csemegély, rombolóból rombolatos, rettentőből rettelmes, fényűzőből fényelmes, csodálatosból csodálékos, kárból kárlat, vitából vitam, különbségből különbzék, szerkezetből szerkezék, épületből épülék, burkolatból burkolék, ismétlésből ismétlék, beszédből beszédlet, anyagból anyaglat, bókból bókolat, barátságból barátolat, értekezésből értekezmény, bőségből bővelem, alkalmazásból alkalmazvány, felhasználásból felhasználvány, illőből illélyes, zsírosból zsírzatos, dorgálból dorgalmaz, imádból imádalmaz gyanúsítból gyanalmaz, gátolból gátalmaz sértből sértelmez és még sorolhatnám. Ez tényleg nyelvrontás! Éspedig szómagyarításnak álcázott, ténylegesen nyelvújításak szánhatott intenzív nyelvi kreténkedés útján kivitelezve. Van ennek így bármi köze a szómagyarításhoz?

#7Kannibál Ante Portas

2021-09-17 18:06:31

Dúl a vita a hozzászólás felületen. Ennek hangnemére itt nem kitérve a fő probléma felfogásom szerint abban áll, hogy két gyökeresen eltérő szemlélet néz egymással farkasszemet. Vannak aki szómagyarítanak valóban (ez az egyik tábor) és vannak, akik ezt másodlagosnak tekintve a nyelv, a szókincs megújítását, azaz régi szavaink kicserélését helyezik a középpontba (ők alkotják a másik tábort). Mi szómagyarítanánk. Azaz a magyar nyelvben használt új vagy régebbi keletű idegen szavaink helyébe magyar megfelelőt keresünk, vagy ha nem találunk, nincs elfogadható, ilyeneket kísérelünk meg alkotni. Az eredmény: unalmas szinonimák egész sora, sok mosolyt fakasztó szóalkotási kísérlet és időnként néhány érdekes szókreálmány. Mások viszont szisztematikusan nyelvújítanak. Azaz meglévő, bevett magyar szavak helyébe öncélúan fura hangzású vadonatúj szavakat állítanak. Ezt technológiai értelemben a lent leírt módon teszik, lásd (2021-09-03 00:13:53) alatti bejegyzésem, ott részletezve. Az eredmény: nyelvi torzók, szószörnyszülöttek szakajtószám. Szómagyarítás tehát, vagy Frankenstein-nyelvújítás? Melyik a helyes út? Ez a kérdés vár megválaszolásra.

#8Papageno

2021-09-13 22:51:52

"Nem tudomásolhatom, hogy másolyoknak e tájékzat mit jelentményez, nékem szülönyhazám itt e lángoványoktól öleléselt kiseny országulat, messzeringatag gyermenckorom világálya. Belőle növekelődtem én, mint fatörzsezetből gyöngeteg ágolya s reményelem, testvényem is majd eme földezetbe süppelődik el." (Smurfette, 2021-01-18)

#9Kannibál Ante Portas

2021-09-03 00:13:53

Egyik hozzászólónk szerint: "Vannak, akik szerint a magyarítás nem jelent mást, mint az adott idegen szó képzős magyar megfelelőjében, ha van ilyen, a képzőt kicserélni egy másikra. Tele van ilyen szavakkal a magyarításaink gyűjteménye." Nem, nem teljesen erről van szó. A helyzet ennél kicsit bonyolultabb. Nos, az iparszerűen űzött nyelvrontás bevett technológiája a következő: végy egy tetszőleges, lehetőleg valamilyen képzőt is tartalmazó magyar szót. Majd keresd ki az angol, német vagy francia megfelelőjét egy online szótárban és másold ki onnan. Opcionálisan - tehát nem kötelező - etimológiai hátterének bemutatását is kimásolhatod hozzá, így szakszerűbb színben fogsz tudni tetszelegni. Ugyan semmi szükség nincs rá, de ha gondolod, IPA-jeles fonetikai megfelelőjét is hozzá kopizhatod. Így még avatottabbnak tűnsz majd. Ezután a szót küldd be a Szómagyarítóra új magyarítandó címszóként. A lényeg most jön: 1. az eredeti szó képzőjét cseréld ki egy tetszőleges másik képzőre, 2. magát az eredeti szót (képzős, képző nélküli, itt mindegy), vagy már a képzőcsere utáni szót lásd el újabb képzővel, 3. az így nyert szavakat (?) akár képzők egész sorával láthatod utána el. Ezeket ezután küldd be az adott címszóhoz tartozóan magyarítási javaslatként. És kész. Az eredeti képzőcserét tetszés szerinti számban és módon megismételheted, az újraképzőzött szavakkal ez ugyancsak megtehető. Az eredmény: szószörnyszülöttek egész hada. Garantáltan. (Tele van velük a honlap: érzély érzés helyett, hevezet hevület helyett, mulatály mulatság helyett, élvely élvezet helyett, becsély becsület helyett, dicsőmény dicsőség helyett, kórulat kórság helyett, akadlat akadály helyett, csodázatos csodálatos helyett, előzlet előzmény helyett, erület erő helyett, vétely vétség helyett és napestig sorolhatnám..., sűrélyes, sűrletes, haladály, homálylagos, gátlék, gátulat, eltérmény, érzelék, ruhag, hírély, haték, vadályatag, magyarázmányoz, épülék, tűrlet, jelület, biztonmány, nyelvület, igazmányos, támadály, tisztályos stb.) Ezeket azután mind beküldheted mint magyarítási javaslatokat. A variációk száma szinte végtelen. A javaslatokhoz írj mindig példamondatokat, lehetőleg az adott címszóra nézve definíciószerűen és archaizáló, 150-200-300 évvel ezelőtti nyelvezetet használva. A definíció is lehet megmosolyogtatóan anakronisztikus, akár teljesen szakszerűtlen is, ez nem baj. Sőt... Ha megkérdezik, mi a csudának küldesz be magyarításra a nyelvünkben soha fel nem bukkant, magyar beszélő által soha nem használt angol, német, francia szavakat, mondd azt, hogy ezek létező nemzetközi fogalmak, s mint olyanok, megkerülhetetlenek számunkra. Éppen ezért szükséges, hogy magyar megfelelőt találjunk rájuk. Hogy erre maga az eredeti magyar szó is tökéletesen megfelelő lenne, azzal ne törődj. Ha szemedre vetik, hogy egyszerűen szörnyűek az általad így előállított szavak, mondd azt, hogy ízlés kérdése, kinek melyik magyarítás tetszik, itt nincs objektív mérce. Ha azt kérdezik, miért írsz be IPA-jeleket, holott ezt a honlapgazda MANYSZI kifejezetten tiltja és az ADMIN számos esetben hívott már fel rá, hogy ne tedd, ne törődj vele. Ha IPA-jeles címszavaidat törlik, küldd be őket ismételten, immár IPA-jelek nélkül. Ha ezeket is törlik, küldd be őket újra. Azzal se foglalkozz, ha a Honlap egyéb, a MANYSZI által felállított szabályainak a megsértését kérik tőled számon. Rád nézve nem bírnak kötelező érvénnyel a honlapszerkesztők ostoba szabályai. Hiszen te tisztában vagy vele, mi fán terem a szómagyarítás. Te előtted ne lenne világos, melyik a helyes út? Mindig tudd, te úgy magyarítasz, ahogy akarsz. Kritikusaiddal ugyanakkor légy türelmes és higgadt. Ha ismételten hívnak fel a szabályok követésére, esetleg ezt többször is megteszik, és úgy érzed, már az agyadra mennek, akkor se veszítsd el a nyugalmadat. Kérd ki magadnak finoman már magának a feleselésnek a tényét is, és azt is, hogy bárki csendőrt merészeljen játszani veled a Honlapon. Hiszen ez a te tereped. És soha ne fölényeskedj és ne légy indulatos velük! Tartózkodj attól is, hogy kigúnyold őket. Mert nem szép dolog az erőfölénnyel visszaélni. Ugyanakkor a mások által feladott címszavakkal, magyarításokkal légy mindig kritikus! Javíts ki mindenkit, mindenütt! A neked nem tetsző szócikkekbe javíts bele, írd őket újra! Egyes idegen szavak esetlegesen neked nem tetsző írásmódját korrigáld! Igazadat bizonyítandó linkelj be a kétkedőknek 150-200 éves szótárakból, lexikonokból különféle szócikkeket! Egyszerre akár többet is. Viszont ha más linkel be ilyet a te valamely állításodat cáfolandó, mondd azt, hogy az internet tele van mindenféle dolgokkal, így az nem bizonyít semmit. Tégy szóvá és büntess meg minden vélt hibát! Akkor is, ha nincs feltétlen igazad. Ez utóbbiból lesz majd egyébként a több. Lásd mindig más szemében a szálkát, sajátodban a gerendát ne keresd. Magyarításokban pedig ne tűrj meg semmilyen, szerinted nem magyar eredetű szót, mint pl. a kacsa vagy a megye, akárcsak összetett szavak előtagjaként vagy utótagjaként sem. Ha ilyet észlelsz, tedd minden esetben hangosan szóvá! Minden gyanús szó magyarítandó. Az a gyanús, amelyik nem gyanús. Mindegyik, kivétel nélkül. És még valami: ha nem kellően fejlett a humorérzéked, akkor kerüld vicceskedést... Az nagyon ciki tud lenni.

#10Papageno

2021-07-27 17:54:20

Ami a fonetikai leírás tilalmát, illetve ezek törlését illeti (Szómagyarító, 2021. 02. 22.), nos pusztába kiáltott szó. Számtalan IPA-átírásos szó szerepel ugyanis változatlanul a magyarítandó listán. (Deep state, rescuer, heave, fan, fente, issue, grossier, hurdle, hub, freeware, please, rile, gutsy, levee, paparazzo, kostka, outillage, iubet, spott, ravage, saluber, wicked, stage stb.) Ráadásul amit a magyar beszélő ki sem tud ejteni, ehhez fonetikai mankóra van szüksége, egyáltalán hogyan lenne a korpusz részének azaz idegen szavunknak tekinthető? Márpedig magyarítani idegen szavakat kell. Ismeretleneket nem. Plusz számtalan egyéb olyan, ide nem való szó is található a listán, mely esetében nincs fonetikai szamárvezető és amely úgyszintén a korpuszon kívül esik (lernlust, fittich, départager, gewässer, tronçon, mămăligă, déplaire, gefährte, déranger stb.).

#11Berta Anna

2021-07-19 00:52:26

"Vivelymény (=vektor) tájatagzatán (=orientációján) a vektorozat iragovmnyát (=direkcióját), irányolyát és hosszányát/nagyságulatát érteteljük." (Nem vicc. Ez egy példamondat lenne..., lásd direkció magyarítandó szó. No comment. )

#12Berta Anna

2021-06-27 19:59:40

Igen, hemzsegnek sajnos a példamondatokban a hasonlók. Pl. : "nyílovány: nyílás, melyen keresztül egy üreglet vagy zárt tér érintkezik a külsővel, másik zárt térrel vagy másik üreglettel." (Címszó: orificium.) Az ilyen és hasonló idiótizmusokat kéne valahogyan kipucolni innen, a beküldőiket meg valahogy távol tartani, és egész jó lenne a honlap.

#13derik

2021-05-31 03:26:30

Egy "gyöngyszem", ezúttal a denzus szóra kapott javaslatok közül: "sűrletes jelentménye: amit magas töménységi fok jellemez, ami nagyon tömör, mely sok, szűkös térrészbeni elemből áll." Ilyet normális ember nem írhat le komolyan. Kizárt. Nem lehetne az ilyen trollokat, hülyéskedőket valahogyan kiszűrni? Vagy az egyértelműen blőd dolgokat törölni? Egyáltalán mit keres a magyarosítandó szavak között ez a denzus? Használja, ismeri bárki is magyarul beszélő ezt a szót?

#14Gover V.

2021-02-23 02:35:48

Hurrá! Köszönjük! Itt volt már az ideje. De nem szabad ennél az egy szónál megállni. Az összes hasonló fonetikai ákombákomos marhaságot, meg a komplett német, angol, francia szótárt ki kellene iktatni. Azok maradjanak (magyarítandók), melyek idegen eredetűek és a napi magyar beszédben vitán felül jelen vannak. A többi kuka. A szóbeírások, a magyarítások és a hozzászólások számát pedig maximálni kellene, hogy ne fulladjunk bele a ránk zúduló szóáradatba. Mondjuk 1 magyarító személy 1 héten max 3 magyarítási javaslatot v magyarítandó szót küldhetne be és max 2-3 alkalommal szólhatna hozzá az egyes szavak alatt v a fórumon. Ami e fölött van, azt az informatikai rendszer utasítsa vissza. A rögeszmés Buzgó Mócsingok a 0-24-ben ontott sületlenségeikkel talán visszaszorulnának így.

#15Szómagyarító

2021-02-22 02:44:29

Tisztelt Szómagyarítók! Sokszor kértük, hogy valódi idegen szavakat, amelyek nem jelennek meg magyar nyelvi környezetben, ne magyarítsanak. És ne adjanak meg fonetikai leírást sem. Ezeket mindenképpen töröljük, fölösleges ezzel fáradniuk. Ezt is töröltük most: lockdown /ˈlɒk.daʊn/ szóra magyarítás: záralom Pl: Az egész város záralom alatt volt.

#16Smurfette

2021-01-06 00:03:50

Mit nekemnékem te zordatag Kárpátiáknak Ama fenyvedékekkel vadregélyenc tájulata! Tán csodállítalak, ámde nem szeretményezlek, S képzélyem hegyvölgyesületeidet nem járolja. Odalenn az aljfődmény tengersíkény vidékvén Ott vogymok oly honn, ott az én világályom Börtönevényébűl szabadodott sasomány lelkeletem Ha a rónályok végetelenetét látásozom.

#17Smurfette

2021-01-04 02:03:21

Nem nyelvészként a véleményem: a jelenség sajnos ismert. Nem szóképzési technika, még kevésbé szómagyarítás az, amiről beszélünk, inkább egyfajta Rodolfo-féle bűvészkedésről van itt szó a különböző képzőkkel és toldalékokkal. Minden különösebb értelem nélkül, hiszen a futószalagon így előállított "új szavak" semmilyen pluszt nem adnak az eredeti szó jelentéséhez (kitalálói ama köreiben oly szépen így mondanók: jelentményéhez) képest. Viszont nehéz megállni nevetés nélkül, mikor először olvassa őket az ember. Ha úgy tetszik, képzőbűvészet az egész...

#18Huber I.

2020-12-08 03:02:07

Követve a folyamatosan beérkező javaslatokat, no és a kapcsolódó, mostanság nagyon megnövekedett számú kommenteket szintén, én a honlapon oly gyakori "szótúlképzés" kérdését szeretném jelen helyen felvetni. Számos magyarítási javaslat, és ez lenne a lényeg, voltaképpen nem más, mint az idegen szó egy létező magyar aklakja, plusz egy teljesen fölösleges képző hozzábiggyesztve. Pl. jogalom, észület, gátalom, jelület, helyület, bajulat, bájalom, irányulat, durvatag, vígatag, büszketeg, stb. Miért nem elég annyi, hogy jog, ész, gát, jel, hely, baj stb. Szerintem ez egy helytelen szóképzési, magyarítási technika. Mi erről a nyelvész véleménye? Nagyon kíváncsi lennék rá.

#19Papageno

2020-09-10 16:42:25

Időközben volt állítólag egy nagytakarítás, így pl. ez a " senki földi eredetű sült hús" meg egy-két hasonló azóta lekerült a listáról. Maradt azért bőven erősen félresikerült eset. Egyébként megítélésem szerint nem ezeknek a honlapgazda általi törlése a helyes út, a szavazók - lásd nemleges szavazatok sokasága - elvégzik helyette a piszkos munkát.

#20Bonifác

2020-06-06 19:47:14

"Mákos kocka" és " a senki földi eredetű sült hús" a hamburger szavunk magyarítása gyanánt... Hát, nem semmi... Biztos, hogy megalkotójuk nem szórakozott csupán velünk?

#21Dohan Lilla

2020-03-01 19:33:57

Fontos lenne az is, hogy a szóalkotásnál valamiféle műveltségi/kulturális/jólneveltségi küszöböt mindig figyelembe kell vennünk. Sértő, bántó, dehonesztáló, vagy ilyen kicsengésű új szavakat ne küldjünk be, ne bántsuk ilyenekkel meg egyetlen fórumtársunk érzékenységét sem. (Lásd pl. nő helyett "lik" a "geliebte" címszónál. Kikérem magamnak minden nőtársam nevében!)

#22Papageno

2019-10-31 19:52:40

Számoljunk el mindig tízig (lehet húszig is), egyidejűleg - visszautalva a jelzett "elütés cunami" problematikára - kerüljük előtte a mértéktelen szeszesital-fogyasztást is.

#23Pásztor István

2019-10-27 19:22:02

Tisztelettel csatlakozom az előttem szólóhoz: valóban, számoljunk el mindig tízig, mielőtt megnyomjuk azt a fránya "beküld" gombot! Ellenőrizzük mindig, mit küldünk... Akkor talán az a - elnézést kérek - sok bugyutaság és elütés cunami is elkerülhető lesz, amivel bizonyos "far severö sapirico" (sic!) magyarító társunk tiszteli meg mostanság honlapunkat.

#24Hoffmann G.

2019-09-17 16:48:43

(júnisban) Sok sajnos az izzadtságszagú javaslat. Tanácsként, túlbuzgalom ellen: a kevés gyakran több. Friss példa a tout guide és az audio guide esete. Mi több, olyan javaslatokkal, melyek hallatán egyértelműen személyre gondol az ember, holott az eredeti, magyarítandó szó tárgyat fed. Számoljunk el mindig tízig, mielőtt megnyomjuk a "beküld" gombot.

#25Ország Balázs

2019-09-02 20:57:03

Teljesen egyetértek Pásztor Istvánnal. Amúgy nekem három-négy magyarítás a napi átlagom, de ebbe benne vannak az elfelejtett szavak is, amiket gyűjtőgetek. (égbelátó, göreb stb.)

#26A kőszívű némber

2019-08-23 17:38:55

No és a mennyiség kérdése... Azt el tudom fogadni, hogy valakinek támad egy kiváló ötlete valamely idegen szó magyarítására. És beküldi. Esetleg kettő, három is egyszerre. De tizenöt, húsz? Mindez félórán belül...Nem sok ez egy kicsit?

#27Papageno

2019-06-18 16:59:50

De sagittis "túlbuzgórum" libera nos Domine. Lásd pl. "partvonalat tűzdelő trópusi szomorú lógattyú", mint pálma...

#28Pásztor István

2019-06-09 02:03:24

Egy apró észrevétel csupán: a magyarítmánynak megítélésem szerint nem az idegen - magyarítandó - szó használatban lévő magyar megfelelőjével kell versenyeznie, hanem magával az idegen szóval. Ha van általánosan elfogadott, bevett magyar megfelelője, nem is biztos, hogy egyáltalán van szükség magyarításra. Lásd a fiziológia-élettan vita az előbbi címszó alatt. Akkor sincs, ha maga az idegen szó olyan mértékben meggyökeresedett már, hogy ellenáll mindenféle magyarításnak. Lásd a földrészek, bizonyos állatok, stb. nevének nyomán tett meddő erőfeszítések. Akkor van tehát tere a nyelvújításnak, azaz új szó alkotásának, ha az idegen szó kiszorítható, használata háttérbe szorítható, ugyanakkor nincs még "megfellebezhetetlen" magyar alternatívája. Minden olyan kísérlet, ami ezt a szabályt figyelmen kívül hagyja, meglátásom szerint kudarcra ítéltetett.

#29Kannibál Ante Portas

2019-05-24 17:46:37

Az lehetne egy megoldás a kérdésben, ha a honlap szerkesztői havonta megválasztanák és kihirdetnék például egy új rovatban a hónap (legjobb)magyarítását. Lehetne első, második, harmadik helyezett is. Amiből a magyarítók látnák, milyen irányt tartanak a szerkesztők helyesnek.

#30Ország Balázs

2019-05-21 22:25:41

Én is idéznék az oldalról a szabályok szakasz tanácsok a magyarításhoz részből: "3. Új elnevezés keresése: - legyen szabályos képzés, összetétel vagy körülírás, - lehet képzettársítás (jelentésátvitel) révén besorolható valamilyen meglévő szó alá – ne féljünk attól, hogy egy meglévő magyar szónak új értelmet adjunk, - lehet régi magyar szó felélesztése, - a nyelvújítás-korabeli szabálytalan módszerek (összevonás, elvonás, értelmesítés, régi képzők felélesztése) egy része elterjedt, az is használható." Persze, ha valaki mondjuk az egyént írja az individuumhoz és azt állítja, hogy minden más pontatlan az a szinonimaszótárt se lapozta végig, de a görebet ne szavazzuk le csak azért, mert már Kazinczy korában kitalálták, de mára kikopott a használatból. Szerintem az az új szó, ami közhasználatban nincs. Mindegy hogy tegnap óta nem használjuk, húsz éve, vagy már elfelejtettük hogy használtuk a 1820-as években.

#31Papageno

2019-05-21 17:46:46

Az új szó vs. bevett kifejezés vitához: "Gyakran megkérdezik tőlünk, hogy Magyarországon van-e nyelvújító bizottság, társaság. Nincs. De van ez a szómagyarító honlap, amely a közösségi szómagyarítás fóruma 2010 óta... A legtöbben továbbra is idegen szavak magyar jelentését, megfelelőjét keresik, és nem fordítnak gondot szavak alkotására (magyarításra), véleményezésre, hozzászólásra, vagyis nem aktív szómagyarítók." (Forrás: szomagyarito.hu, főoldal, Balázs Géza)

#32Kannibál Ante Portas

2019-05-20 22:38:51

Szerintem a "bővíti és gazdagítja a szókincset" azt jelenti, hogy az idegen szó eddig használt magyar megfelelői mellett új keletkezik. Olyan új, amelyet egy magyarul beszélő valaki rögtön azonosítani tud vele. Ha nem tud, vagy ez az új bármi más okból nem tud versenyezni a használatban lévő magyar megfelelővel, a magyarítás nem volt sikeres. Ha tud, akkor igen. És az lenne a cél, hogy minél versenyképes magyarítás lásson napvilágot.

#33Mungo Jerry

2019-05-18 07:22:59

Én azt a különbségtételt nem értem, amit legutóbb a fiziológia-élettan-megfelelés kacsán írt Fischer Gy.: "szinte mindenki által használt magyar megfelelőjeként vitathatatlan számomra. Magyarításként viszont nehezen tudom elfogadni." Mi hát akkor a magyarítás? Fischer Gy. írta: "Jó magyarítás az, ami fogalmilag fedi a magyarítandó idegen szót, plusz bővíti, gazdagítja a szókincset" Akkor az élettannal az a gondja az ellenzőknek, hogy a szó szerinti jelentése nem tökéletesen fedi az eredeti szó fogalmi körét?

#34Ország Balázs

2019-05-16 19:18:27

Az egyik vitában előkerült a téma, hogy mi a vizióm a magyarításról. Hát tessék: Elsősorban is járjunk elöl a jó példával és használjuk, ami megtetszett. Lehet, hogy kicsit bogarasnak néznek minket na és. Rajtam már nem ront sokat:) Arra mindig ügyelek, hogy a példamondatokba, hozzászólásokba kerüljem a felesleges idegen szavakat. Most a meggyökeresedett idegen eredetűket (pl:iskola) nem számítom ide. Ezeket szerintem felesleges magyarítani, bár ha felevenítjük, hogy hívták tanodának is nem ártunk vele senkinek ráadásul nyerünk vele egy rokonértelmű szót. Hihetetlenül sok szót kitaláltak már ezeket szívesen osztom meg újra, hátha valaki nem hallotta. Kivételt ez alól a szabály alól, ha a jelentéskör bővült. Például Kosztolányi a Pesti Hírlap nyelvőrében a veterán helyett az aggharcos és a hadastyán szót javasolta. Igen, de az ő korában nem volt veterán gépkocsi, csak katona. Vadonatúj jelenségekre azonban muszáj vadonatúj magyar szavakat kitalálni. A minap például el akartam olvasni egy lakberendező lap cikkét. Nem sikerült. Minden helyiségnél körkérdést kellett feltennem a családban, ki tudja mit jelent. Borzasztó. És ezt, mintha szégyen lenne bevallani Magyarországon! Miért? Nem értem. Én tehát kábé ezeket tartom szem előtt, amikor magyarítok. Végül: nincs olyan hogy foglalkozása:nyelvújító. Az "anyag" szót például hallatlan nyelvrontásnak tekintették, amikor a matéria helyett kitalálták mégis elterjedt, mert szükség volt rá.

#35Áron

2015-07-07 07:56:11

Aki még nem ismeri, itt van egy magyarításokat kínáló honlap, de erős kritikával kell használni, mert a javaslatok hemzsegnek a valójában nem magyar eredetű szavaktól. A honlap címe: http://fox.klte.hu/~keresofi/mke/f1.htm

#36Zolnai István

2013-05-07 05:33:10

Hátha itt választ kapok, mert az "evél" címszó alatt nem kaptam: Hol látszik, hogy a javaslatot ki tette? Bocsánat, de az "evél" szót én több mint 10 éve használom, erről annak idején Grétsy Lászlónak küldtem evelet, javaslatot, de sajnálatomra nem tartotta jónak. A "lapgép" szót is régóta használom, bár nem annyira rég, mint az evél szót. Zolnai István

#37hun

2013-03-15 07:16:31

-csa. csab. csáb. csacs. csad. csaf. csáf. csag. csah. csaj. csajb. csajh. csajk. csajt. csajv. csák. csal. csaly. csalf. csalm. csamcs. csámcs. csamm. csámp. csan. csancs. csand. csáng. csánk. csány. csap. csapl. csapp. csapt. csar. csárd. csarn. császk. császt. csat. csatl. csatt. csav. csáv. csecs. csécs. cseg. cseh. cséh. csej. csek. csék. csekk. csekl. csel. csél. cself. csell. csem. csém. csémb. csemm. csemp. csémp. csen. csend. csénd. cseng. csenk. csep. csép. csepp. csepr. csépz. cser. csér. cserd. csere. cserj. csérk. cserm. cserp. cserz. csesz. cseszl. csész. cset. csetl. csett. csev. csév. cséz. csi. csics. csig. csih. csik. csík. csikl. csill. csim. csimb/p. csin. csinny. csing. csip. csir. csirk. csisz. csit. csitr. csiv. csiz. csizm. csob. csócs. csod. csód. csok. csók. csokm. csoln. csom. csomb. csong. csonk. csont. csop. csor. csór. csorb. csosz. csoszt. csót. csov. csöb. csőd. csög. csök. csökk. csöl. csöm. csömb. csömcs. csömp. csönd. csönk. csönt. csör. csörd. csörf. csörg. csört. csösz. csöt. csöv. csub. csu/úcs. csud. csúf. csuh. csuk. csul. csum. csund. csung. csuny. csup. csur. csu/úsz. csuszt. csut. csuv. csúz. csücs. csügg. csük. csülk. csüll. csün. csünk. csür. csűr. csürh. csürk. csürl. csüt. csüv.

#38hun

2013-03-06 06:21:27

bab. báb. baba. babér. babó. babug. babus. ba/ács. badr. bag. bog. baj. bágy. báj. bajnk. bán. bánk. bak. bakl. bakt. baka/ó. bal. balg. balh. balt. balzsm. ba/ám. bamb. ba/ong. ba/ony. bány. band. bán. bánt. bar. bárgy. bárd. bárk. bárs. barl. barm. barn. bend. bibi. bogy. boh. boj. bojt. boka. bókl. bokr. bold. bód. bolh. bolo. bolt. boml. bonc. boncs. bont. bor. borb. borcs. bord. borj. boron. borosz. borosty. bors. borot/beret. boru. borz. bossz(a/u). bot. botor. botl. botr. bozont. bozson. bizs. böc. böf. búg. bőg. böjt. bök. bölcs. böll. bömb. bönd. böng. bőny. bőr. börcs. börg. bösk. böst. bö/ősz. bö/üty. brek. bú. brú. búb. búcs. bukk. buc(k). bub. bugy. buj. bujd. bund. burj. bu/or. burok. buva. buza. buzg. buzm. bű/üd/z. bük. bűn. bürk. büszk.

#39hun

2013-03-05 12:11:29

ad. agg. ajak. aj. ajn. ajánd/l. a/ájt. ajz. ak. aka. al. ap. apr. ar. arc. asz. aszt. aty. av. az. azsag. áb. ábr. á(n)cs. ádáz. ág. ágy. ál. áld. áll. álm. ám. ángy. áp. ápr. ár. árny. árp. áru. árv. árt. ás. ász. át. átk. áz.

#40hun

2013-03-05 10:20:28

surran. surrog. surrogtat. súrol. súrlódik. surmó. _____ saj. sajn. sand. sany. sarj. sark. sav. sánt. sej. ser. sér. sik. sikk. sim. sir. sod. sok. sor. sorv. sov. sug. suj. suly. sun/ny. suv. sur. süly/p. sürg. sül/t.

#41hun

2013-03-05 10:06:24

azt mondják, a sz a rovás első betűje. egy csík az. a szál írásmódja: csík - ékesbetű - 4-ágú betű (mint a lónak)

#42hun

2013-03-05 10:03:39

csobban. cseppen. csorgadozik. csörgedezik. csusszan. csiszol. fordul. ferdül. gyúr. gyűr. libeg. lebeg. löbög. lobog. rángat. renget. tartóztat. türtőztet. (mássalhangzó-sor gyökök)

#43hun

2013-03-05 09:50:46

az írás a rovás ugyanezen az elgondoláson alapul. ha megnézitek a csusszan leírását, vagy a z-ty-g-l betűsort (ami mind fogazott betű), a cs- ékes, a n - gömbölyű, a sz meg egy csík... a c egy előremeredő nyíl, mivel a nyelv elöl érinti, cs meg előre csusszan és absztrakt dupla nyíl a jele, k az középen képzett hang - egy karika a jele, a c és j hasonló helyen van képezve, hasonló a jelük, a - á jelekben a szög prototípusa jelenik meg, az ékezetesítés több formában jelenik meg, az o-ó-ö-ő ugyanúgy kerek (csak ö-ő van kétfajta írásmóddal), az u ugyanúgy lapus

#44hun

2013-03-05 09:31:30

nem véletlenül fel és le, a nyelv állását veszi figyelembe. azért ősnyelv, mert fogalmakban gondolkodik

#45hun

2013-03-03 00:50:37

a nyelvújításnak nem is újítania kéne a nyelvet, hanem a létező gyökökből származó szavakból elemezve a származtatott szóbokor töveket értelmezni a nevesítő nyelvújítás a nyelvteremtés, ami mindig bővíti a meglévő készletet

#46hun

2013-01-08 18:52:07

na, még használja valaki a "pendrive" kifejezést? az angol meghatározások egy évtizednél tovább nem élnek, jó reggelt...

#47Andorffi Éber

2012-12-09 03:09:40

A kuruc.info –> e-nyelv.hu –> Szómagyarító úton találtam rá erre az érdemreméltó honlapra. Kiegészítőként ajánlom Molnos Angéla, Honlap a magyar nyelvért, kitűnő oldalait, ezen a címen: http://fox.klte.hu/~keresofi

#48Molnár Pál

2012-10-22 06:22:44

Egészen kiváló Balázs Gézának ez a honlapja. Csak nemrég tudtam meg, hogy létezik - majdnem én is létesítettem egyet, de ez jobb, mint amelyet szerénységem kialakított volna. Hallatlanul nagy szükség van rá. A kevésbé jó változatokat is föl kell írni, hátha másvalakinek eszébe jut róla az igazi...

#49Áron

2012-09-30 09:31:22

Általános hiba, hogy sok magyarítás másra is érthető. Pl. pendrive - tárka. A tárka az önmagában csak egy kis tárat jelent, ami még miriádnyi más is lehet, mint pendrive. Vagy a távlátó. Értem, hogy lefedi a televíziót, de egyúttal a monitort és a videotelefonálást is. Ezért ezek pontatlan magyarítások. Erre oda kellene figyelni.

#50Áron

2012-09-30 09:30:42

Általános hiba, hogy sok magyarítás másra is érthető. Pl. pendrive - tárka. A tárka az önmagában csak egy kis tárat jelent, ami még miriádnyi más is lehet, mint pendrive. Vagy a távlátó. Értem, hogy lefedi a televíziót, de egyúttal a monitort és a videotelefonálást is. Ezért ezek pontatlan magyarítások. Erre oda kellene figyelni.

#51sityu

2011-10-12 15:04:40

Jópofa elmejáték ez a honlap, csak az a baj, hogy hol túl komolyan veszi magát, hol pedig bántóan felületes. Eleve fölmerül a kérdés: mi értelme van ennek az egész szómagyarításnak? Mi értelme van pl. a 'kategória' (de számtalan más példát tudnék mondani) szó magyarításának? De ha már komolyan vesszük a kérdést, meg a szavazásosdit, akkor miért nincs olyan opció, hogy "ezt nem kell magyarítani, mert magyarul van"? A szavak 'magyarságán' rugózni meglehetősen felületes dolog: nem kell hozzá nyelvésznek lenni, hogy tudjuk, a nyelv nem egyenlő a szókinccsel, meg hogy magyar szavaink jelentős része nem magyar eredetű, meg hogy azzal hogy pl. a kategória szóra sikerülne meghonosítani egy magyar szót, csak a nyelvtanulók életét nehezítenénk meg. Meg egyébkéntis: bármerre körülnézünk épp azt tapasztalhatjuk, hogy a nálunkénál lényegesen kisebb nyelvek is vígan virulnak, annak ellenére, hogy szókincsük 95%-a megegyezik a szomszédjukéval, s legalábbis fele meg a fél európa nyelveiével.

#52Fodor István

2011-08-23 11:45:29

Megtudná nekem valaki magyarázni miért írják és mondják (pl. a Bartók rádió híradójában) Mgyarországon Csap városka (Kárpátalja) nevét Csopnak? Mint tudjuk a régi magyar neve Csap, az új nevét cirill betükkel írják ami mind ukrán úgy orosz nyelven is így hangzik: "csap"... Ez egy igazi nyelvújításnak néz ki, de szerintem inkább egy nagy baki...

#53Fodor István

2011-08-23 11:33:27

#2."A Kapcsolat gombbal elérhető ímélcímünk..." Nem jobb lenne egy magyarosan hangzó Emil-címünk imélcím helyett?.. Mellesleg a magyar imél hangzásban nem is felel meg az angol E-mail eredeti kiejtésének, csak megközeliti azt...

#54far severö sapirico

2011-08-16 14:52:03

KEDVES MODERÁTOR , AVAGY VITAVEZETŐ. Nézd meg , hogy a "komplex" szóra a bonyoly ( vagy mi ) szót hány ember írta . Ha a feltalálója írta 49X jónak , IP-cím szinten irtsd ki a nyelvrontót .

#55balazsge

2011-07-08 22:45:45

A Kapcsolat gombbal elérhető ímélcímünk, postacímünk és telefonszámunk!

#56far severö sapirico

2011-07-05 11:07:00

Szerbusztok . Néktek is lakcímtelen és telefonszámnélküli ezen weblap ha az embör a KAPCSOLAT avagy az IMPRESSZUM szavakra klikkel legalul ? Hogyan lehetne kapcsolatba kerülni a Gézáékkal ? far severö sapirico

#57far severö sapirico

2011-07-05 11:03:57

Gratulálok magamnak ! Az én előbbi benyökörgésembe is hullott 2 nyelvtani bibi. . .

#58far severö sapirico

2011-07-05 11:02:22

Adott itt a TEMPOMAT szó pont én is az találtam rá , amit az előttem beíró , csakhogy jó lenne , ha valaki az ő példamondatkájába betenné a tagmondatokat szétválasztó vesszót . far severö sapirico

#59Dobai Attila

2011-06-11 20:28:40

Lakossági szűrővizsgálatok. Ezt a kifejezést több tucat híradás, egészségügyi riport kapcsán lehet hallani. A szó helyettesítése, szinonimái is problémásak, leginkább hosszúságuk miatt. Javaslom és a továbbiakban propagálom a NÉPSZŰRÉS szakkifejezés bevezetését. Rövid tömör és egyértelműen benne van a lényeg. Hiszek benne, hogy teríteni kell az új szavakat és előbb utóbb a köztudatba kúsznak. Ha praktikusak, amennyiben nem akkor meg kikopnak. A

#60sziszi

2011-06-02 11:05:53

Én e-vél, e-levél formában ismerem, az ímél/e-mail-nél kellene beírni!

#61Tunca

2011-05-24 12:48:41

Valahol láttam az elevél szót. Szívesen tolnám a szekerét, szerintem minden kitételnek megfelel, könnyen kiejthető, nem hosszú és könnyedén értelmezhető. Használom is, de ez kevés az elterjedéséhez. Vagy használatos, csak én nem találkozom vele azóta sem?

#62Tunca

2011-05-24 09:24:13

Valahol láttam az elevél szót. Szívesen tolnám a szekerét, szerintem minden kitételnek megfelel, könnyen kiejthető, nem hosszú és könnyedén értelmezhető. Használom is, de ez kevés az elterjedéséhez. Vagy használatos, csak én nem találkozom vele azóta sem?

#63kiki

2011-03-14 11:57:40

Azért érdekes, hogy a pendrájvra már 42 magyarítás van, és mindenki pendrájvot mond, ír...

#64iro

2011-02-03 23:24:56

Múzeum - régiségtár, de egyébként mi a fenének magyarítani.

#65far severö sapirico

2011-01-14 18:18:43

Ki tudná a MÚZEUM szót magyarítani ?

#66vagyok

2011-01-02 09:45:00

A celebrity poszterre a herevereny azért erős...

#67battonya

2011-01-01 15:10:10

Nem kell félni az erőltetett magyarításoktól. Kazinczyék idejében is volt ilyen.

#68kisunoka

2011-01-01 15:09:29

Sok erőltetett és eleve sikertelenségre ítélt javaslat van a honlapon, de kétségtelen, hogy nagyon jó szórakozás böngészni, javasolgatni, lehet nevetni is, és egészen biztos egy csomó jó szó is születik közben...

 

Új hozzászólás

Beküld