A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 13756 magyarítás érkezett 8076 idegen szóra.

keresem

slope

lejtő(s út), emelkedő, lejtés, hajlás, emelkedés, lejtősség, dőlés, meredekség, iránytényező,

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 3 javaslat érkezett erre a szóra, és 14 hozzászólás.

 • • lejtény

  Tetszik ez a fordítás?Igen/Nem69.2307692/100 (8 igen, 3 nem)

   

  • • Tehetetlenül csúszott lefelé a lejtényen.
 • • lejtút

  Tetszik ez a fordítás?Igen/Nem68.75/100 (10 igen, 4 nem)

   

  • • Fárasztó e lejtút.
 • • rézsű

  Tetszik ez a fordítás?Igen/Nem66.6666666/100 (5 igen, 2 nem)

   

  • • Tehetetlenül csúszott lefelé a rézsűn.

 

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 Email címem:

 

Feliratkozom

#1Áron

2012-08-31 19:02:51

A *lejtút azért rossz, mert a 'slope' nem feltétlenül út, hanem elsősorban lejtő.

#2magyarító

2012-09-01 18:44:41

A magyarítmánynak nem föltétlenül az a célja, hogy az idegen szót minden jelentményeiben helyettesítse [sőt ilyet gyakorta lehetetlen elérni s káros is (mivel így kikopnának már létező, élő szavaink a hsználatból], hanem az, hogy ama jelentményeiben, melyekre még nincs magyar megfelelője, találtassék ilyen. A "lejtút" is ilyen.

#3Áron

2012-09-01 21:20:46

"A magyarítmánynak nem föltétlenül az a célja, hogy az idegen szót minden jelentményeiben helyettesítse" Magyarítani azt jelenti, hogy magyarosítani, lefordítani, magyarul visszadni az idegen szó értelmét. Mint a műfordítás: értelmezzük az idegen szót, és magyar nyelven újrafogalmazzuk. Minden jelentésében is lehet (bár ahhoz nagy szerencse kell), de az elsődleges, alapvető jelentését mindenképpen vissza kell, hogy adja, anélkül nem magyarítás a magyarítás. A slope-nak pedig csak egyik, s nem elsődleges jelentése a lejtút. A slope elsődleges, alapvető jelentése a rézsű - illetve a fenti csaponyó.

#4magyarító

2012-09-02 07:48:55

Tévedés. Nem csak az magyarítás, ha egy idegen szónak minden jelentményét adja vissza az új szavunk. Amint már mondtam, nem is kell a magyarítmánynak oly jelentményeket is hordoznia, amelyekre már van más szavunk. Pl. a jelen esetben, a lejtő helyett semmi értelme újabb magyar szót találnunk. Viszont érdemes a slope azon jelentményeire keresni magyar szót, amelyekre még nincs.

#5Áron

2012-09-02 08:45:46

"érdemes a slope azon jelentményeire keresni magyar szót, amelyekre még nincs." Erre pedig ott is van a lehetőség, hogy nyissunk egy slope2 oldalt, ahol a leírásban közöljük, hogy ott az angol szónak a "lejtős út" jelentésére keresünk/ alkotunk magyar megfelelőt. De e szó leírása a megadott 9 szóból 8 az általános, elsődleges jelentést célozza.

#6magyarító

2012-09-02 21:34:43

Így van, 9-ből 8. Tehát fölösleges ama nyolcak csoportját bővíteni. Itt a "lejtős út"-ra érdemes egy rövid megfelelőt találni. Ha a különféle magyarítmányoknál pontosítjuk, hogy az idegen szónak mely jelentményét fordítja, akkor teljesen rendben van, s fölösleges egy slope2-t nyitni. Csupáncsak akkor lenne értelme slope2-re, ha emez idegen szónak volna más jelentményköre is. De ilyen nincs, mivel az összes jelentménye rokon egymással.

#7Áron

2012-09-02 22:41:31

"Így van, 9-ből 8. Tehát fölösleges ama nyolcak csoportját bővíteni." Arra igyekeztem célozni, hogy itt a szavak többsége az elsődleges jelentést célozza meg :) Itt egyértelműen arra a jelentésére keresünk megfelelőt, amelyikből többet ad meg a magyarításkérő :) Mint mondtam, lehet nyitni slope2-t, ahol a "lejtős út" jelentését adjuk meg, és nem az általánosat. "Ha a különféle magyarítmányoknál pontosítjuk, hogy az idegen szónak mely jelentményét fordítja, akkor teljesen rendben van" A lejtút magyarítmánynál nincs pontosítva, hogy a slope-nak mely jelentményét fordítjuk - ami így azt jelenti, hogy az elsődleges, általános jelentését vette alapul a magyarító. Erre mondtam, hogy ez a magyarítás rossz, mert a slope-nek nem az úti jellege az elsődleges.

#8magyarító

2012-09-03 01:46:39

Nem. Itt az idegen szónak bármely oly jelentményére keresünk megfelelő magyarítmányt, amelyre még nincs. Mivel a "lejtő", "emelkedő" stb. már remekül beváltak, teljesen fölösleges ezeket lecserélni újabb alkotmányokra. Azonban nem ez a helyzet a "lejtős út"-tal, ami csupán körülírás. Tehát csak ezen jelentményre kell szót alkotnunk. "A lejtút magyarítmánynál nincs pontosítva, hogy a slope-nak mely jelentményét fordítjuk - ami így azt jelenti, hogy az elsődleges, általános jelentését vette alapul a magyarító." Azt hiszem, teljesen fölösleges pontosítani, hogy a "lejtút" mely jelentményre magyarítmány (még a gyengébb szellemi képességűek is könnyen rájönnek erre). Tehát a "lejtút" nagyszerű magyarítmány.

#9Áron

2012-09-03 03:13:18

Csak logikusan végigmenve: XY megnyitja az oldalt. A slope szóról van szó, rendben, lássuk, mit jelent. 9/8 jelentés szerint nagyjából lejtő, tehát ezt vesszük alapul, hiszen ez a jelentés van többségben. Erre keresünk magyarítást. Mármint ha logikusan nézzük. "Tehát csak ezen jelentményre kell szót alkotnunk." Ez szembemegy az általam levezetett logikával, hiszen erről csak 9/1 jelentés beszél. " teljesen fölösleges pontosítani, hogy a "lejtút" mely jelentményre magyarítmány" Tekintve, hogy erre a jelentésere csak 9/1 szó utal, így nos, nem csak, hogy nem fölösleges, hanem egyenesen szükséges. A lényeg tehát: a fenti szó 9/8 jelentése lejtő, és ezt éppen a magyarításkérő adta meg. Úgyhogy ez a beszélgetés innentől kezdve parttalan vita.

#10magyarító

2012-09-04 00:34:18

Mi az hogy 9/8? Nyolcból kilenc? Ez aligha fér össze az előbb említett logikával. Ami a "lejtút" szót illeti, kizárt dolog, hogy volna oly ember, akinek nem világos, miszerint e magyarítmány a kilenc jelentmény közül a "lejtős út"-ra vonatkozik. E párbeszéd már a legelejétől hiábavaló.

#11Áron

2012-09-04 07:22:35

"Mi az hogy 9/8?" Kilencből nyolc :) "Ami a "lejtút" szót illeti, kizárt dolog, hogy volna oly ember, akinek nem világos, miszerint e magyarítmány a kilenc jelentmény közül a "lejtős út"-ra vonatkozik." A megadott szavak többsége - kilencből nyolc - az elsődleges jelentést célozza meg. Következtetésképp olyan magyrításokat vár ide az olvasó, ami jelentésében megegyezik a 9/8 szóval. Slope1=lejtő, slope2=lejtős út. Nem ugyanaz. Elsősorban lejtő - tehát logikai alapon ilyen jelentésű szót vár az olvasó.

#12magyarító

2012-09-05 03:11:48

"Következtetésképp olyan magyrításokat vár ide az olvasó, ami jelentésében megegyezik a 9/8 szóval. " Látom, újabban az "olvasó" nevében beszél. Nem. Az olvasó, valószínűleg a slope azon jelentményeire szeretne magyarítmányt, melyre még nincs. Minek keresni olyanra, amire már van (lejtő, emelkedő stb.)? De tényleg nem látom már értelmét e meddő párbeszéd folytatásának. Részemről e téma le van zárva, de másról szívesen elbeszélgetek.

#13Áron

2012-09-08 17:59:25

"Az olvasó, valószínűleg a slope azon jelentményeire szeretne magyarítmányt, melyre még nincs." Ez az oldal a slope szóval foglalkozik. Annak az elsődleges jelentése pedig "lejtő". Logikai alapon, legegyértelműbben erre a jelentésére keres megfelelőt az olvasó. "Minek keresni olyanra, amire már van (lejtő, emelkedő stb.)?" Szinoníma sosem árt. Vagy hogy pontosabb megfelelőt találjunk. Vagy rövidebb szavat. Vagy valakinek rím kell valamihez. Stb. Ezen az oldalon - logikai alapon - a slope(1) szóra keresünk megfelelőt, aminek a jelentése: lejtő.

#14magyarító

2012-09-11 00:25:45

Mint mondtam, téved. De nem fogom elismételni újból korábbi magyarézatomat (viszont azt melegen ajánlom elolvasásra: lásd ott.).

 

Új hozzászólás

Beküld