A Szómagyarító segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Szavazzon, vagy adjon meg új meghatározást!

Eddig 20381 magyarítás érkezett 14916 idegen szóra.

keresem

ászik

Az ászik, helyesebben jászik – nevük görög köntösben aszianoi (ασιανοι), aszioi (ασιοι), iazügesz (ιαζυγες) stb., latinosan asii, astacae stb., napjainkban jászok – egykor a szkíta népek körébe, a szakák csoportjába tartoztak. Kisebb szövetségük neve kezdetben – görög hallás szerint – masszaget (masszagetai: μασσαγεται), utóbb pedig alán (alanoi: αλανοι).

Kategória: Köznyelvi

Eddig összesen 0 javaslat érkezett erre a szóra, és 2 hozzászólás. Ha arra érdemes, oszd meg másokkal!

Beküld

Feliratkozás

   Új magyarítás érkeztekor email-es értesítést kérek

Nevem:

 Email címem:

 

Feliratkozom

#1Esküdt

2020-01-29 20:51:08

Nem sok haszna van magyarítani a jász (tsz. jászik) kifejezést, hiszen nyelvünkben, bár némileg megváltozott formában, ma is él: jászok, azaz íjászok. Megvan e szó, ráadásul azonos jelentésben, a finn (jousi) és a török nyelvekben is (yayci).

#2Esküdt

2020-03-01 17:37:05

Akiket ma jász, jászok néven ismerünk eredetileg jászinak, jásziknak (mai szóhasználat szerint íjásznak, íjászoknak) címezték magukat. A szóban forgó szkíta nép neve görög nyelvű ókori feljegyzésekben aszianoi, aszioi, iazügesz stb., latin forrásokban asii, asiotae, astacae stb. alakban szerepel. A görögben az -oi stb. toldalék a névszó többes számú alanyesetének jelölése, az egyes szám jelölése -esz stb. (A névszó jelölése a latinban is kötelező, pl. -i, -ae.) A névszó jelölését, illetve az -an névképzőt elhagyva, s a szó elejéről kivetett j hangot, illetve betűt pótolva jaszi (jászi), illetve jazüg (jászik) szóalakhoz jutunk. Történetíróink a jászik nevét elferdítették, saját hallásukhoz igazították, a kéziratmásolók stb. pedig hozzátették ehhez a magukét, miként a latinos asiotae és astacae tanúsítja. Caius Plinius Secundus munkája például, melyben az asiotae és astacae kifejezés szerepel, hemzseg az elírásoktól, a rémesen elferdített névalakoktól. Az avarok nevét például pestici, paesicae alakban látjuk viszont. Magyar anya szülte, ki ezen szörnyalakokban az eredetit (avar szaka) felismeri. Nem kell tehát - ha törik, ha szakad - magyarítani az ászi, ászik kifejezést, csupán kiigazítani, mert magyar az már ősidőktől fogva. Bár első ízben csak az i. e. 2. században említik a jászik nevét, régészeti leletek tanulsága szerint helyben laktak (a Szir-darja és az Amu-darja alsó szakaszánál) a bronzkor késői szakasza óta.

 

Új hozzászólás

Beküld